Till Vellinge kommuns startsida

Elever på Södervångskolan

Musikklassen framträder

Södervångskolan

Välkommen till Södervångskolans förskola och skola. Vi är en verksamhet med en familjär stämning och vi har goda relationer mellan personal och barn. Förskolan har cirka 80 barn och skolan har cirka 550 elever från förskoleklass till skolår 9. I skolan finns en musikklass som tar emot elever från hela kommunen. Södervångskolan är en Qualis-certifierad skola med goda resultat. Södervångskolan ligger i Vellinge tätort.

På Södervångskolan arbetar vi efter kommunens gemensamma värdegrundsord: trovärdighet, mod, omtanke och glädje. Våra elever och personal arbetar med värdegrunden på många olika sätt och låter verksamheten genomsyras av orden. Södervångskolan har också en Trygga Barn-grupp som jobbar med värdegrundsfrågor.

GlädjeGlädjeGlädjeGlädje

Södervång får pris för bästa kvalitetsresan 2017 av granskningsföretaget Qualis

Bild qualis

Södervång är Qualiscertifierad.

Läs rapporten här!

Qualisrapport skola (PDF-dokument, 452 kB)

Qualisrapport förskola (PDF-dokument, 478 kB)

Musikklass

Södervångskolan har en musikklass som består av elever från skolår 4-9. Dessa elever har en timplan med extra mycket musik. Elever från hela kommunen kan söka till denna klass. Här kan du läsa mer om musikklassen.

Grundskola

Skolår F-9 är indelade i tre arbetslag: F-3, 4-6 samt 7-9. Indelningen är i linje med den nya läroplanen (Lgr11) då avstämningar av elevernas kunskap görs i årskurserna 3, 6 och 9. I varje arbetslag jobbar lärare och specialpedagoger, i arbetslagen som arbetar med de lägre årskurserna ingår även fritidspedagoger.

Skolans ledningsgrupp träffas varannan vecka och diskuterar och planerar sådant som rör skolans utveckling och tar beslut på strategisk nivå.

Kök

Södervångs kök och restaurang EcoReco- För kostmedvetna barn och ungdomar i ett hållbart samhälle

Vi är stolta över vårt KRAV-certifierade kök som dagligen serverar barnen/eleverna flera alternativ, varav minst ett vegetatiskt, av god, näringsrik, ekologisk, säsongsanpassad mat av mycket hög kvalitet. Maten lagas från grunden och när doften av nybakat bröd sprider sig i korridorerna är det lätt att känna matglädje! Vi arbetar därmed även för en miljömässigt hållbar utveckling. Måltidsupplevelsen ska förstärkas av en lugn och trevlig miljö.

Möjlighet att påverka

Som elev eller vårdnadshavare är du alltid välkommen att vända dig till vår personal för att ställa frågor eller lämna synpunkter. Vi har också ett matråd där elever, lärare, vårdnadshavare, skolledning och kockar samarbetar för att utveckla måltiderna och måltidssituationen.

Måltidspedagogik

Måltidspedagogik handlar framför allt om att kockar och pedagoger tillsammans arbetar med mat och måltider integrerat i den pedagogiska verksamheten. Vi vet att hållbara matvanor påverkar både prestation, hälsa och inlärning. Därför gäller det att börja i tid och vi startar redan med de yngre barnen i förskolan. Med leken som metod får barnen utveckla sina smakupplevelser, sitt ordförråd och sina preferenser. I skolan arbetar vi sen vidare med smakskola i alla årskurser.

Vårterminen 2018

Vårterminen 2018 ser ut enligt följande: 9 januari – 15 juni