Till Vellinge kommuns startsida

Qualis-certifierad skola

qualis_logo_storsymbol_Kvalitetssäkring

Vi är mycket stolta över vår skola, och tycker att detta citat från Qualis-granskningsrapport beskriver vår verksamhet på ett fint sätt.
"Herrestorpskolan är en skola som har god kvalitet inom alla kvalitetsområden. Särskilt elevernas kunskaper och färdigheter, skolans arbete med normer och värden och elevernas ansvar för det egna lärandet är områden skolan kommit långt med i sitt arbete."

Herrestorp tog två guld och tre silver i White Guide Junior 2017

Vi är otroligt stolta och glada över det erkännande som vårt arbete med lärande hållbara måltider fått nationellt! För prispengarna kommer vi att fortsätta lära av alla duktiga kockar och pedagoger och skolledare som finns runt om i landet.

Tove tar emot White Guide Juniors 1:a pris som Årets gastronomiska Rektor
Tina Nordström delar ut 1:a pris till Tove Thyni

1:a pris Årets Offentliga Hållbara Gastronomi.
1:a pris Tove Thyni, Årets Gastronomiska Rektor
2:a plats Åets Skolrestaurang
2:a plats David Gustavsson, Årets skolkock
2:a plats årets skolmatskommun

White guide junior är den enda tävlingen i Sverige som bedömer helheten kring skolmåltiden. Juryn har besökt ca 300 nominerade skolor och bedömt smak, näring, måltidsmiljö, service, pedagogiskt samarbete och andra parametrar som bidrar till att höja måltidsupplevelsen för eleverna. Utav dessa har ca 60 gått vidare till att få ett omdöme i boken White Guide Junior. (Tänk Guide Michelin) Läs gärna mer om White Guide Junior och Magasin måltid på: Magasin Måltid

Herrestorpskolan

Herrestorpskolan är Qualis-certifierad och våra elever får gedigna kunskaper för ett livslångt lärande. Vellinge är återigen årets skolkommun. Vi är mycket stolta över att ha fått så fina omdömen fyra år i rad och fortsätter att arbeta för att behålla vår plats i den absoluta toppen. Att vi på Herrestorp sedan placerat oss på 1:a och 2:a plats i fem av kategorierna i White Guide Junior, Sveriges mest prestigefyllda tävling för skolkök är ju något alldeles extra som våra elever har glädjen att njuta frukterna av varje dag.

Herrestorpskolan, Vi leker och lär för framtiden!

Målet med vår vision, "Vi leker och lär för framtiden", är att var och en av våra elever går ut årskurs 9 med gedigna kunskaper och en stark tillit till sina inneboende förmågor. De är väl medvetna om sina styrkor och utvecklingsområden. De lämnar grundskolan med en stabil och demokratisk värdegrund och kan fatta medvetna beslut, som är hållbara för dem själva och deras omvärld.

Till hjälp att nå våra mål har våra skickliga pedagoger en tydlig struktur för det pedagogiska arbetet och tre prioriterade verkasmhetsmål. Genom att använda oss av digitala verktyg och estetiska uttryckssätt ger vi eleverna många olika verktyg i sitt lärande. Elevernas nyfikenhet är en viktig drivkraft i utformningen av undervisningen. Kika även gärna in på vår Facebooksida och se mer av hur vi arbetar i vardagen!

Våra tre prioriterade verksamhetsmål

Prioriterade verksamhetsmål

Organisation

Herrestorps rektorsområde består av skola, förskola och fritidshem. Vi är i dagsläget en F-9 skola med ca 360 elever, men byggs under 2017-2018 ut. Vår nya fina skola kommer att ha ca 550 elever. Vi arbetar mycket med dubbellärarskap och har satsat aktivt på kvalitet med en hög andel lärare och fritidspedagoger per elev.

Ledningen består av en styrgrupp med rektor, biträdande förskolechef och administrativ chef. Skolan är organiserad i fyra lärlag med var sin lärlagsledare som ingår i ledningsgruppen. I vår kvalitetsutvecklingsgrupp ingår även förstelärare och specialpedagoger. Vi arbetar med kvalitetsutvecklingsverktyget Qualis och vi är sedan vt 17 Qualis-certifierade.

En skola för en hållbar värld

Lärande hållbara måltider och måltidspedagogik

På Herrestorp arbetar vi utifrån målen i Vellinge kommuns miljöpolicy. Bland annat är vi KRAV certifierade enligt steg tre och har ca 95% ekologiska råvaror i vår skolrestaurang. Vi källsorterar, arbetar aktivt för att minska svinn och eleverna komposterar delar av vårt matavfall i skolans kompost. Dessutom använder vi bara miljövänliga rengöringsmedel. Vi försöker att återbruka så mycket det går. All personal och elever har fått utbildning i KRAV och vad det är för något. Vi har även en kostpolicy som vi tagit fram i samråd med elever, personal och vårdnadshavare. Den finns att ladda ner på vår hemsida:
Länk till köket på Herrestorps skola och förskola
Länk till vår matsedel.

Måltidspedagogik

Enligt skolverket ska skollunchen vara integrerad i skoldagen och för oss på Herrestorp innebär det bland annat att personalen äter tillsammans med eleverna. Vi samtalar med dem och använder måltiden som ett tillfälle till både språkträning och social samvaro. Köksmästaren på Herrestorp är utbildad handledare i måltidspedagogik och vi har tagit fram ett material om vad måltidspedagogik är för något och hur vi arbetar med det på Herrestorp. Han jobbar nära eleverna genom att leda vårt matråd, olika elevprojekt och elevensval lektioner med de elever som är intresserade av att lära sig mer om mat. Fritidsbarnen och eleverna kommer även in i köket och hjälper till att laga mat eller tillreda mellanmål. Dessutom har alla elever i årskurs 7 praktik i köket. Läs gärna mer om hur vi arbetar med skolmåltiden här:
Länk till köket på Herrestorps skola och förskola

Kroppen och knoppen

Vi arbetar även aktivt med eleverna och deras hälsa i undervisningen. Varje läsår har vi temaveckor kring miljö och hälsa. Varje läsår startar med tema trygghet och trivsel. Vi har en massagefåtölj där elever kan få mental träning särskilt anpassad för skolelever och vi använder olika tekniker så som yoga, meditition. Dessutom erbjuder vi alla elever i åk 4-9 att delta i hjärnjogg på morgonen. De får då även frukost på skolan.

Jag och världen

Det är idag en stor och ibland omtumlande värld våra elever möter. På Herrestorps har vi olika projekt med bla vänklasser/vänskolor och bjuder in sociala entreprenörer för att ge eleverna en god omvärldskänsla. Det handlar om att uptäcka skillnader och likheter men även att få en förståelse för sammanhang och hur jag kan påverka, både i större sammanhang och i mitt eget liv. Varje år har vi tema hållbar miljö och deltar i samarbete med Världsnaturfonden i Earthour.

Sjukanmälan

Elever sjukanmäls av vårdnadshavare på telefon 010 - 888 70 50. Du kan ringa numret när som helst på dygnet, men anmälan ska vara gjord före klockan 07.45 samma dag som eleven är borta från skolan. Observera att sjukanmälan ska göras varje dag om eleven är sjuk flera dagar i rad. Mer information hittar du i vår elevhandbok samt på Vklass och kommunens hemsida. Herrestorpsskolans handlingsplan för oanmäldfrånvaro hittar du på Vklass.

Datum för studiedagar läsåret 2018/2019

Dessa dagar ägnar sig personalen åt kompetensutveckling för att ytterliga utveckla och förbättra verksamheten i förskola, skola och fritids.

  • 13 augusti gemensam stängd studiedag för förskola, skola och fritidshem
  • 5 november gemensam stängd studiedag för förskola, skola och fritidshem
  • Vt 19 återkommer med datum, gemensam stängd studiedag för förskola, skola och fritidshem
  • Vt 19 återkommer med datum, gemensam stängd studiedag för förskola, skola och fritidshem