Fritidsgårdarna

I Vellinge kommun finns det fyra fritidsgårdar, som är öppna mötesplatser för alla ungdomar i kommunen mellan tolv och nitton år. Om du vill vara med på våra aktiviteter kan du anmäla dig på din närmsta fritidsgård.

Busstider till Water and fun den 27 oktober

Buss 1

Falsterbo fritidsgård kl. 17.30

Ljungenskolan kl. 17.40

Höllviken fritidsgård kl. 17.50

Buss 2

Västra Ingelstad fritidsgård kl. 17.35

Hököpinge Vången kl. 17.50

Framme vid Vanningen ca kl 18.00

Båda bussarna kör hem kl 23.30

Detta kan du göra på fritidsgårdarna

På fritidsgårdarna kan du träffa dina vänner och hitta på olika saker tillsammans. Alla som arbetar på fritidsgårdarna är utbildade fritidsledare och finns på plats för att skapa en rolig och meningsfull fritid för kommunens ungdomar.

Falsterbo FritidsgårdFritidsgården är en plats för trygga möten i en drogfri miljö och finns till för alla ungdomar oavsett kön, funktionshinder, etnisk bakgrund, religion eller politisk åsikt.

Fritidsledarna står för de flesta aktiviteter, men vi har inget omsorgsansvar. Har du till exempel behov av en personlig assistent/ledsagare så får den personen följa med.

Det finns ett brett och nära samarbete mellan fritidsgårdarna i kommunen och under loven brukar utbudet av aktiviteter vara stort. Vi skickar alltid ut information om vad som händer på våra sidor på Facebook. För närvarande är det endast Falsterbo Fritidsgård som är aktiva på Facebook, samt Instagram @falsterbofritidsgard och Snapchat @fbofritidsgard.

Kontaktuppgifter och öppettider på fritidsgårdarna hittar du i menyn till vänster.

Fritidsledarnas "tre ben"

En unik del i att vara fritidsledare i Vellinge kommun är våra tre inriktningar - våra "tre ben". Vi fritidsledare är nämligen Fältgruppen, vi arbetar på våra fyra fritidsgårdar och vi finns på alla skolor.

Fältgruppen

Fältgruppsarbete bedrivs i hela kommunen året runt. Vi fritidsledare arbetar främjande och stödjer och vägleder våra ungdomar i deras dagliga gärning samt söker kontakt med ungdomarna på deras naturliga mötesplatser.

  • Fältgruppsarbetet prioriteras under sommarlovet och på fredagar och lördagar under terminerna. Under övriga veckodagar är fältarbetet lägre prioriterat med anpassning vid lov- och helgdagar.
  • Under fältgruppsarbetet finns en etablerad kontakt med polis, sociala instanser samt kommunens vaktbolag.

Fältgruppen är uppdelad i två grupper. Den norra gruppen består av personal från fritidsgårdarna i Vellinge och Västra Ingelstad och den södra gruppen består av personal från Skanör/Falsterbo och Höllviken.

Fritidsgård

Fritidsgården är en naturlig mötesplats där ungdomarna har en möjlighet att träffa vänner och fritidsledare, som fungerar som vuxna vägledande förebilder.

Ungdomarna är en resurs i verksamheten. De får möjligheten att själv ansvara för olika verksamheter och blir engagerade i olika projekt. Vi arbetar med ett hälsofrämjande förhållningssätt, vilket innebär att vi fokuserar på det positiva och friska hos ungdomarna.

  • Fritidsledare Skanör/FalsterboBåde tjejer och killar tillfrågas självklart vad gäller fritidsgårdens utseende, inköp och aktiviteter.
  • Det måste skapas möjligheter för ungdomarna att engagera sig i fritidsgårdens verksamhet.
  • För att attrahera ungdomar tar vi alltid hänsyn till den rådande ungdomskulturen. Ungdomarnas intressen och behov skiftar ständigt och fritidsgårdarna skall beakta trendsvängningar och anpassa verksamheten för att vara ett lockande alternativ.

Skolan

Här finns vi främst till för att vara en trygghet och bygga bärande relationer med skolans ungdomar. I vårt arbete för att motarbeta utanförskap, droger och våld är det viktigt för oss att vi fungerar som en naturlig del i skolan och vi samarbetar väl med skolans personal. Främjar det någon av skolans ungdomar är vi alltid intresserade av vad det är. Ungdomarna ska känna att de kan finna en vuxen förebild i oss.

Buss 1: Falsterbo fritidsgård kl. 17.30

Ljungenskolan kl. 17.40

Höllviken fritidsgård kl. 17.50

Buss 2: Västra Ingelstad fritidsgård kl. 17.35

Hököpinge Vången kl. 17.50

Framme vid Vanningen ca kl 18.00

Båda bussarna kör hem kl 23.30