Fristående huvudmän

Huvudman för fristående förskola eller skola benämns i skollagen enskild huvudman. Enskilda får efter ansökan godkännas som huvudmän för förskola, förskoleklass, grundskola, grundsärskola, gymnasieskola, gymnasiesärskola och fritidshem.

Godkännande av enskild huvudman

Statens skolinspektion handlägger ärenden om godkännande av enskild som huvudman för
- förskoleklass,
- grundskola,
- grundsärskola,
- gymnasieskola,
- gymnasiesärskola, eller
- fritidshem som anordnas vid en skolenhet med förskoleklass, grundskola eller grundsärskola.

Den kommun där utbildningen ska bedrivas handläggare godkännande av enskild huvudman för
- förskola
- friliggande fritidshem (som ej är anslutet till skola) eller
- pedagogisk omsorg eller fritidshem som erbjuds i stället för förskola och/eller fritidshem

Den myndighet som beviljar en enskild huvudman godkännande att bedriva utbildning har också tillsynsansvar för att utbildningen bedrivs i enlighet med gällande lagar och andra föreskrifter. Detta innebär att Vellinge kommun är tillsynsmyndughet för de fristående förskolorna i Vellinge kommun medan Statens Skolinspektion har tillsynsansvar för de fristående grundskolorna och fritidshemmet.