Pedagogisk omsorg

Pedagogisk omsorg är annat ett begrepp för familjedaghem. Denna form skiljer sig från förskola och fritidshem, genom att den bedrivs i hemmiljö av dagbarnvårdare. Formen riktar sig till barn i åldern 1-12 år.

Syftet med pedagogisk omsorg är att öka mångfalden i barnomsorgen i Vellinge kommun genom en större variation av utförare.

Du som förälder väljer själv

Du kan själv välja om du vill placera ditt barn i förskola, fritidshem eller pedagogisk omsorg. Dessa drivs i kommunal regi.

Det är alltid kommunen som godkänner verksamheten

För att driva pedagogisk omsorg behöver man bli godkänd av kommunen och uppfylla vissa kvalitetskrav. Kommunen är ytterst ansvarig för verksamheten.

Kommunen är dock bara skyldig att godkänna pedagogisk omsorg där det finns motsvarande verksamhet i kommunal regi. Det betyder att pedagogisk omsorg på nätter och helger inte kommer att godkännas.

Läroplanen vägledande för verksamheten

Läroplanen för förskolan tillsammans med vardags- och situationspedagogiken samt Allmänna råd från Skolverket är vägledande för verksamheten.

Samarbete

Varje dag träffas de olika dagbarnvårdarna för att barnen ska få social träning. Det gör också att man kan ha en planerad verksamhet med olika aktiviteter.

En dagbarnvårdare arbetar 40 timmar i veckan.

Om ordinarie dagbarnvårdare får ett arbetsschema som överskrider 40 timmar, kommer barnet, enligt schema, att placeras hos sin vikarierande dagbarnvårdare.

Kontakta oss

Pegagogisk omsorg hör till Södervångsskolans platschefsområde.

Har du frågor? Kontakta oss gärna, via kontaktuppgifterna nedanför:

Rektor: tel. 040-42 50 10

Bitr. rektor: tel. 040-42 56 90

Administrativ chef: 040-42 50 11

Vill du ansöka om plats?

Ansök här.