Mat, lunch i förskolan

Mat och måltider är centrala i våra liv, som njutning, källa till glädje, som mötesplats och kulturbärare. Matvanorna har också stor betydelse för hälsan, såväl för barn som för vuxna. Bra mat och fysisk aktivitet gör dessutom att förskolebarnen blir pigga och får lättare att leka och lära.

En hälsosam livsstil börjar i förskolan

Förskolan har enastående möjligheter att på ett positivt och naturligt sätt främja en hälsosam livsstil med bra matvanor hos våra barn. Hem och familj har naturligtvis det grundläggande ansvaret för deras matvanor. Men eftersom de flesta barn äter många av sina måltider utanför hemmet har andra vuxna än föräldrarna också inflytande över barnens matvanor.

Pedagogiska måltider

Måltiden ger möjlighet till trevlig samvaro, en stund att ta det lugnt och bokstavligt talat fylla på energi. Både de vuxna som äter tillsammans med barnen och de andra barnen är viktiga förebilder. Bordssamtalen kan handla om smaker, dofter, färger och konsistens, varifrån maten kommer och vad som händer med den i kroppen, varför man behöver olika sorters livsmedel och om maten på tallriken. Barnen får öva både självständighet och samspel med andra. De tränas i bordskick, att sitta stilla, vänta på sin tur, i att se vad andra behöver och att prata en i taget. De får lära sig att ta lagom mycket mat. Måltiden erbjuder också tillfällen att träna matematik, utveckla språk och social samvaro.

God och ekologisk mat

I Vellinges kommunala förskolor strävar vi efter att andelen ekologiska livsmedel ska öka. Vi vill ge våra minsta barn bästa möjliga mat. Vi har utbildade och engagerade kockar i alla verksamheter.

Vi arbetar med ett projekt "Barn och mat så in i Norden" och vi använder verktyget "SkolmatsSverige" för att näringsberäkna och genomföra undersökningar kring maten i våra förskolor. 2015 är andelen ekologiska livsmedel i våra skolrestauranger 72% vilket gör oss till bästa kommun i landet 2016.

Under 2014 kommer vi att KRAV-certifiera köken på nivå 2, vilket innebär att vi ska ha 50% av våra råvaror ekologiska.

Har du frågor om maten i förskolan kan du med fördel vända dig till kocken på förskolan.