Förskola och barnomsorg

Förskolans verksamhet ska präglas av en pedagogik där lärande, omvårdnad, omsorg och fostran bildar en helhet. I Vellinge kommun finns det kommunala och fristående förskolor samt pedagogisk omsorg (familjedaghem).

Läroplan för förskolan

Förskolan ska vila på demokratins grund. Det handlar till stor del om att personalen ska skapa ett öppet och demokratiskt klimat där varje barn får uppleva sitt eget och andras värde. I läroplanen står att leken är viktig för barns utveckling och lärande. Personalen ska ta hänsyn till barnens egna åsikter, intressen och erfarenheter vid planeringen av det dagliga arbetet. Barnen ska få pröva att uttrycka sig på olika sätt, både själva och tillsammans med andra, till exempel genom sång och musik, bild, dans, drama, tal och skrift.

Barnens språkutveckling är ett viktigt område i förskolan. Förskolan ska också motverka traditionella könsmönster och könsroller. Alla flickor och pojkar ska ges samma möjligheter att utvecklas utan begränsningar. I läroplanen står att förskolans arbete ska ske i ett nära och förtroendefullt samarbete med hemmen. Därför är det viktigt att du pratar med personalen om det är något du funderar över. Personalen ska ordna utvecklingssamtal då ni diskuterar hur ditt barn trivs och utvecklas och hur förskolan fungerar.

Öppettider

Förskolorna i kommunen är öppna för barn i åldern ett till fem år, måndag-fredag klockan 06.30-18.00. Från och med januari 2016 kommer, enligt budgetbeslut, OB-förskolor (förskolor med förlängd öppettid) ej längre erbjudas i Vellinge kommuns regi.

Studiedagar i förskolan

Förskolorna har fyra studiedagar som planeras utifrån verksamhetens behov. Förskolornas ordinarie verksamhet stänger under studiedagarna. Om du som förälder inte själv kan ordna annan omsorg under studiedagarna erbjuder förskolan annan omsorg, vilket kan innebära att du hänvisas till en annan förskola. För vidare information om vilka studiedagarna är på din förskola, prata med förskolechefen på din förskola.

Ansökan

Ansökan om plats i kommunal förskola görs genom vår e-barnomsorg. För att ansöka om plats i fristående förskola, vänd dig direkt till förskolan.

I menyvalen till vänster hittar du mer information om barnomsorgen och förskolorna i Vellinge kommun.

Gör eller ändra veckoschema för ditt barn

När du ska lämna ditt första schema eller behöver ändra antal timmar du har ditt barn i barnomsorg ska du använda vår e-barnomsorg där du enkelt kan fylla i schemat.

Om du inte kan eller vill använda vår e-tjänst kan du skicka in schemat genom att fylla i och skicka in blanketten för veckoschema till respektive förskola. Du hittar blanketten i högermenyn.

Observera att du ska skicka eller lämna in blanketten till din förskolas rektorsexpedition.

Kontakta oss

Har du frågor eller funderingar kring kommunens verksamhet hör gärna av dig till Vellinge kommun på telefonnummer 040-42 50 00.

Barn spelar spel på golvet