Tidtabeller för skolskjutstransporter

BK Buss AB sköter skolbusstransporter för kommunens skolbussåkande grundskoleelever. Vilka tider som gäller för de olika bussturerna till och från kommunens skolor hittar du här.

Har du frågor om tidtabellerna vänder du dig till trafikledare Dan-Erik Persson som är ansvarig för skolbusstransporterna på BK Buss AB. Han nås på 040-86 360 eller via: vellinge@bkbuss.se.

Turlistor för läsåret 2017/2018

Turlistorna är preliminära. Gäller fr.o.m 170823 tills annat meddelas.

Morgonturer

Buss 1 (PDF-dokument, 72 kB)
Buss 2 (PDF-dokument, 48 kB)
Buss 3 (PDF-dokument, 47 kB)
Buss 4 (PDF-dokument, 48 kB)
Buss 5 (PDF-dokument, 51 kB)
Buss 6 (PDF-dokument, 48 kB)
Buss 7 (PDF-dokument, 46 kB)
Buss 8 (PDF-dokument, 48 kB)
Buss 9 (PDF-dokument, 47 kB)

Eftermiddagsturer

Buss 1 (PDF-dokument, 50 kB)
Buss 2 (PDF-dokument, 49 kB)
Buss 3 (PDF-dokument, 47 kB)
Buss 4 (PDF-dokument, 48 kB)
Buss 5 (PDF-dokument, 52 kB)
Buss 6 (PDF-dokument, 46 kB)
Buss 7 (PDF-dokument, 46 kB)
Buss 8 (PDF-dokument, 47 kB)
Buss 9 (PDF-dokument, 42 kB)

Säkerhet

Vellinge kommun har hög säkerhet på skolbusstransporterna. I avtalet finns inskrivet förebyggande åtgärder som välutbildade förare, säkerhetsbälten på alla platser, alkolås och för eleverna årliga utrymningsövningar av bussen.