Tidtabeller för skolskjutstransporter

BK Buss AB sköter skolbusstransporter för kommunens skolbussåkande grundskoleelever. Vilka tider som gäller för de olika bussturerna till och från kommunens skolor hittar du här.

Turlistor för läsåret 2018/2019

Turlistorna gäller från den 1 oktober och tillsvidare.

Morgonturer

Buss 1 (PDF-dokument, 72 kB)
Buss 2 (PDF-dokument, 48 kB)
Buss 3 (PDF-dokument, 47 kB)
Buss 4 (PDF-dokument, 48 kB)
Buss 5 (PDF-dokument, 51 kB)
Buss 6 (PDF-dokument, 48 kB)
Buss 7 (PDF-dokument, 46 kB)
Buss 8 (PDF-dokument, 48 kB)
Buss 9 (PDF-dokument, 47 kB)

Eftermiddagsturer

Buss 1 (PDF-dokument, 50 kB)
Buss 2 (PDF-dokument, 49 kB)
Buss 3 (PDF-dokument, 47 kB)
Buss 4 (PDF-dokument, 48 kB)
Buss 5 (PDF-dokument, 52 kB)
Buss 6 (PDF-dokument, 46 kB)
Buss 7 (PDF-dokument, 46 kB)
Buss 8 (PDF-dokument, 47 kB)
Buss 9 (PDF-dokument, 42 kB)

Säkerhet

Vellinge kommun har hög säkerhet på skolbusstransporterna. I avtalet finns inskrivet förebyggande åtgärder som välutbildade förare, säkerhetsbälten på alla platser, alkolås och för eleverna årliga utrymningsövningar av bussen.