Resor och skolskjuts

Skolskjuts innebär att eleverna körs till skolan vid ett tillfälle på morgonen och hem på eftermiddagen vid ett tillfälle.

Innehåll på dessa sidor:

Regler för skolskjuts och avståndstabeller

Tre skolskjutsområden

Vellinge kommun delas in i tre skolskjutsområden:

  • Vellinge-Månstorp

  • Höllviken-Ljunghusen

  • Skanör-Falsterbo

Kartan visar gränsen mellan skolskjutsområde Vellinge-Månstorp och Höllviken-Ljunghusen: skolskjutsområden (PDF-dokument, 4,2 MB).

Årskurs Minsta avstånd (i kilometer)
Förskoleklass 3 km (skolskjuts i mån av plats på bussen)
1-3 3 km
4-6 4 km
7-9 5 km

Avståndet mellan hemmet och skolbusshållplats ska vara högst 1,5 kilometer för alla åldrar. Undantag från avståndskraven kan göras om det finns trafiksäkerhetsmässiga skäl att bevilja skolskjuts för kortare sträckor. Kontakta skolans rektor för mer information om sådana undantag.

Rätt till skolskjuts

Elever som har rätt till skolskjuts till den kommunala närskolan och som väljer en annan kommunal skola eller friskola inom skolskjutsområdet erbjuds skolskjuts om avståndskraven ovan uppfylls.

Elever som inte har rätt till skolskjuts till den anvisade kommunala närskolan och som väljer en annan kommunal eller fristående skola inom skolskjutsområdet, kan erbjudas skolskjuts på de turer som är fastställda för grundskolan. Avståndskraven ska då vara uppfyllda och det måste finnas plats på bussen.

Barn som går i förskoleklass erbjuds skolskjuts enligt avståndsreglerna och i mån av plats på bussen samt endast med de turer som gäller för grundskolan. Skolskjuts erbjuds ej till och från fritidshem.

Ansökan om skolskjuts

För ansökan om skolkjuts enligt ovanstående regler, hänvisas till respektive skolas ledning.

Information

Tillfällig skolskjuts

Elever i kommunala skolor, som på grund av ett tillfälligt funktionshinder har behov av skolskjuts, ska vända sig till skolans rektor som fattar beslut om detta. För fristående grundskolor i kommunen gäller respektive skolas regler.

Kontakt med skolbussen

Skolbussarna i Vellinge kommun sköts av BK Buss AB. Kontaktperson för skolbussarna är Dan-Erik Persson, tfn 040-86 360. Du kan också kontakta ditt barns skola för mer information om skolbussar.

Busshållplatser

Om du är nyinflyttad och ditt barn har rätt till skolbuss enligt ovan, kontakta ditt barns skola för att få mer information om närmaste skolbusshållplats.

Alla skolbusshållplatser i kommunen är besiktigade och godkända av bland andra Polisen, Vägverket, kommunens trafikingenjör och skolskjutsansvarig i kommunen.

Om bussen uteblir

Bussen kan ibland utebli på grund av snöoväder, köbildning, olyckor, motorhaveri eller annat. Då gäller 15-minutersregeln som innebär att om inte bussen kommit inom 15 minuter från avgångstiden ska man gå hem. När man kommit hem är det viktigt att snarast kontakta skolan för vidare besked.

Inställda bussar vid snöoväder

Vid extremt snöoväder informeras om eventuellt inställda skolskjutsturer via Radio Malmöhus.

Busskort på Skånetrafikens bussar och tåg

Elever i grundskola

Elever i kommunal grundskola har rätt till skolskjuts enligt gällande regler och får därför inte busskort för att ta sig till och från skolan. Inte heller elever som går i grundskola i annan kommun får busskort.

Elever i gymnasiet

Elever på Sundsgymnasiet som är bosatta i kommunen har rätt till busskort om de har minst 6 km från hemmet till skolan. Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Elever som är bosatta i kommunen och går i gymnasiet i en annan kommun har rätt till busskort. Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Elever som får inackorderingstillägg har inte rätt till busskort.

Mer om busskort för dig som läser i en annan kommun

Elever på KOMVUX

Elever som läser på KOMVUX i en annan kommun har rätt till busskort om de studerar på heltid (det vill säga är berättigade till studiebidrag via CSN). Detta gäller till och med vårterminen det år eleven fyller 20 år.

Mer om busskort för dig som läser i en annan kommun

Frågor

Vellinge kommuns kontaktperson: Staffan Magnusson, telefon 040-42 52 03.