Kulturstipendium

Vellinge kommuns kulturstipendium är till för att stötta kulturutövare.

Stipendier delas ut för att stödja och uppmuntra talangfulla utövare inom skilda kulturella områden. Stipendier är främst till för personer som står i början av sin konstnärliga bana. Du som söker är eller har varit folkbokförd i kommunen eller har annan särskild anknytning till kommunen.

Ansök om kulturstipendium

Stipendiet delas ut varje år. Ansökan om stipendium eller förslag till stipendiat med motivering och kontaktuppgifter skickas senast den 1 oktober till:

Nämnden för gemensam medborgarservice
Vellinge kommun
235 81 Vellinge

Du kan också mejla in din ansökan till:

vellinge.kommun@vellinge.se

Märk inskicket med vilket stipendium du söker.

Du behöver ingen särskild ansökningsblankett.

Kompletterande material och arbetsprover arkiveras

Om du kompletterar din ansökan med t. ex. en bok, cd, fotografier eller liknande så får du inte tillbaka materialet. Det arkiveras i kommunen som allmän handling.

Stadgar för Kulturstipendierna

§1
Vellinge kommuns kulturstipendier är avsedda att delas ut till person eller grupp av personer för att stödja och uppmuntra talangfulla utövare inom skilda kulturella områden, såsom litteratur, musik, konst , konsthantverk, teater, koreograf, film, fotokonst och bildningsverksamhet eller därmed jämförbara områden av kulturell verksamhet. Stipendier är främst ämnade för personer och/eller grupper som står i början av sin konstnärliga bana.

§2
Vellinge kommuns kulturstipendier tilldelas personer som är eller har varit folkbokförda i kommunen eller har annan särskild anknytning till kommunen.

§3
Stipendiesumman uppgår till 20 000 kr och kan delas upp på flera stipendiater.

§4
Stipendiater utses av Nämnden för gemensam medborgarservice. Till nämndens överläggningar kan i lämplig utsträckning inkallas experter på skilda kulturella områden.

§5
Det åligger Nämnden för gemensam medborgarservice att annonsera i relevanta forum för att tillkännagiva att kommunens kulturstipendium kan sökas. Ansökan från eller förslag på stipendiater med motivering till stipendium skall vara Vellinge kommun tillhanda senast den 1 oktober. Ansökningar inkomna efter den 1 oktober beaktas inte.

§6
Utdelningen av stipendierna sker i samband med kommunfullmäktiges decembersammanträde.