Kulturföreningar

Nedan finns kontaktuppgifter till olika kulturföreningar.

Bibliotekets vänner Höllviken

Kontaktperson: ordförande Arne Nilsson
Telefonnummer: 040-45 31 08

Hemsida: www.biblioteketsvanner.se

Bibliotekets vänner Skanör-Falsterbo

Kontaktperson: ordförande Svante Ors
Telefonnummer: 040-47 17 02, 0704-39 97 22

Bokstödet Vellinge Biblioteks Vänner

Kontaktperson: ordförande Karin Cederåker
Telefonnummer: 040- 45 46 96
E-post: martasdotter15@gmail.com

Biohuset i Höllviken

Telefonnummer: 073-623 15 47

Kulturföreningen Calluna

Kulturföreningen Calluna är en ideell förening med uppgift att sprida kunskap om det Näset som varit i form av böcker, föredrag, bildspel med mera. Calluna arbetar med tiden efter 1750 och framåt. Arrangerar även föredrag och andra aktiviteter där medlemmar är välkomna.

Kontaktperson: ordförande Ingemar Johansson
Telefonnummer: 040-45 11 48
E-post: calluna@tele2.se
Hemsida: www.calluna.nu eller http://påljungen.nu/

Falsterbo jazzklubb

Kontaktperson: Tommy Omfors
Telefonnummer: 0701-47 22 95
www.jazzklubb.se

Falsterbonäsets museiförening

Kontaktperson: Bengt Hansson
Telefonnummer: 040-47 22 42

Stora Hammars Mölleförening

Kontaktperson: Gert Eve Espersson
Telefonnummer: 040-45 20 35

Hembygdsgillet Skanör-Falsterbo

Kontaktperson: Staffan Mårtensson
Telefonnummer: 040-47 35 30

Konstföreningen Vildgässen

Kontaktperson: ordförande Ulf Lindström
Adress: Box 103, 236 23 Höllviken
Telefonnummer: 040-45 73 10

Konstnärsgruppen Sydväst

Kontaktperson: Johnny Andersson
Telefonnummer: 040-92 71 67

Oxie härads hembygdsförening

Kontaktperson: Ditte Lindskog
Telefonnummer: 0704-06 37 38

S.t Olofs gille

Kontaktperson: Magnus G:son Liedholm
Telefonnummer: 040-47 31 77

Skytts härads hembygdsförening

Kontaktperson: Ann-Margreth Weiland
Telefonnummer: 0732-017188

Föreningen SVEG

Kontaktperson: ordförande Björn M Jakobsen
Telefonnummer: 040-45 68 40
E-post: sveg@foteviken.se
Hemsida: www.svegsbyalag.se

Sydvästra Skånes Konstutövare

Kontaktperson: utställningskommissarie Anna Harksen
Telefonnummer: 040-47 21 97

Vellinge fotoklubb

Kontaktperson: ordförande Sigvard Tyge
Telefonnummer: 040-42 14 57

Vellinge bygdegård

Kontaktperson: Ralph Thysell
E-mail: styrelsen@vellingebygdegard.se
Hemsida: http://www.vellingebygdegard.se/

Kulturföreningen Vid Gavel

Kontaktperson: ordförande Leif Carlsson
Telefonnummer: 040-41 01 17

Kulturföreningen Ryttaregården

Kontaktperson: ordförande Magnus Tonning
Telefonnummer: 040-48 74 85

Östra Grevie Byalag

Kontaktperson: Thomas Rosenlind
Telefonnummer: 040-97 96 93