Kultur i vården

Kulturupplevelser förhöjer livskvaliteten och hälsan. Vellinge kommun har projekt inom foto, film, konst, litteratur och musik. Här kan du läsa mer om hur vi arbetar med kultur i vården.

Kultur i vården medför att

  • celler nybildas fortare
  • produktionen av lugn och ro-hormonet oxytocin ökar
  • det friska hos vårdtagaren kan tillvaratas och utvecklas
  • minnen väcks till liv
  • diskussionsämnen föds
  • personalen kan få en bättre arbetsmiljö

Vellinge kommun har kulturprojekt inom foto, film, konst, litteratur och musik.

Bilder från förr väcker minnen till liv

Fotopärmar i A3-format med bilder från förr skickas regelbundet ut till vård- och omsorgsboenden och LSS-verksamheten. Fotona väjs ut efter speciella teman. De flesta har lokalhistorisk anknytning. Bilderna kompletteras med bildtexter i stor stil. De första två fotopärmarna har Falsterbokanalen och järnvägen som tema och fler teman tas fram kontinuerligt.

Fotopärmarna är ett samprojekt mellan folkbiblioteken i Vellinge kommun, våra vård- och omsorgsboenden, LSS-verksamheten, kulturföreningen Calluna och Vellinge fotoklubb.

Filmvisning för äldre

Det finns möjlighet för personal på vård- och omsorgsboenden och servicehus att låna filmutrustning och film och själva ordna filmvisningar.

Målet är att så många som möjligt ska få tillgång till kulturella upplevelser för att skapa en meningsfull vardag. Genom att titta på film tillsammans skapas gemenskap och en plattform för vidare samtal. Film stimulerar sinnena, har förmågan att sätta igång det egna berättandet och nå fram till minnena.

Spelfilmer varvas med dokumentärer, i syfte att hitta något som passar alla smaker. Filmönskemål och övriga önskemål, såväl från personal som boende, tas tacksamt emot.

Utrustningen hämtas och lämnas på Höllvikens bibliotek, där ett avtal skrivs på. För bokning och mer information kontakta Lars Reisdal, bibliotekarie och Kultur i vården-samordnare, på telefonnummer 040-42 59 20 eller 040-42 52 47.

Konst i vården

Verk inom grafik, skulptur, foto, målningar, textila verk etc turnerar på våra vård- och omsorgsboenden, servicehusen och i LSS-verksamheten. Verken är skapade av en konstnär och bildar tillsammans ett konstpaket. I konstpaketet finns det en handledning där man får information om konstnären och hur han/hon arbetar.

Två paket turnerar samtidigt under ett år så varje enhet har god tid på sig att titta, reflektera, prata om och kanske arbeta praktiskt med konsten. Detta kan ske i form av att måla, rita och så vidare.

Konstpaketen är ett samarbete mellan Konstfrämjandet Skåne, kommunförbundet Skånes forsknings- och utvecklingsavdelning och Region Skånes projekt Kultur i vården.

Konstpedagog från Falsterbo konsthall

Konstpedagogen på Falsterbo konsthall besöker boendena med bildspel om konstnärer, olika bildövningar, samtal om konst och liknande. De äldre bjuds också in till Falsterbo konsthall för visning av en aktuell utställning.

Konstpedagogen har god kontakt med personalen på de olika enheterna och tillsammans planerar och genomför de "konståret" på äldreboendena.

Musikunderhållning

Musikunderhållning erbjuds ungefär fyra gånger per år på kommunens vård- och omsorgsboenden och servicehus. Exempel på musiker är Erland Mauritzon och Ulrika Gudmundsson från Musik i Syd som sjunger och spelar från en bred repertoar. Även Mattias Palm och spelar gitarr och sjunger visor och gamla schlagers har besökt boenden.

Det är fritt fram att sjunga med så mycket du vill, kan och orkar.

Minneslådor

En minneslåda innehåller saker från äldre tider på olika teman och kan användas för samtal med personer med minnesproblem. Personal på vård- och omsorgsboenden kan tillsammans med den äldre titta på och prata om sakerna i lådan och på så vis väcka minnen och samtal.

På kommunens bibliotek finns minneslådor som vård- och omsorgsboenden kan låna. Lådorna flyttar runt på biblioteken och finns just nu på Västra Ingelstads bibliotek. Lådorna har köpts in av kommunen och har fyllts med saker av personal på boendena. Allteftersom lådorna vandrat runt har de fyllt på med nya saker.

Läskraft - högläsning för personer med demens

Projekt Läskraft är ett samarbete mellan Centrum för lättläst, Demensföreningen, Studieförbundet Vuxenskolan, biblioteken i Vellinge kommun, samt personal inom vård- och omsorg, där volontärer läser högt för personer med demens. Den som är intresserad av att bli högläsare, eller har frågor kan kontakta Lars Reisdal på telefonnummer 040-42 59 20 eller 040-42 52 47.