Vinterväghållning och snöröjning

Här kan du läsa om det ansvar som kommunen, Trafikverket och du som privatperson har för vinterväghållning och snöröjning.

Gator och vägar

Gator och vägar är kommunens ansvar och indelas i tre olika kategorier. På kartan är vägarna färglagda enligt följande:

  1. Röd markering är genomfartsgator
  2. Blå markering är vanliga gator
  3. Gul markering är villagator

Gå till kartan

Rödmarkerade vägar åtgärdas först, därefter blå och i sista hand gula. För röda och blå gator ska röjning påbörjas när fem centimeter snö fallit och för de gula gatorna när snödjupet nått tio centimeter. Vid halka sandas blå och gula gator medan röda saltas liksom gång- och cykelvägarna.

I vinterväghållningen ingår också övergångsställen, cykelslussar, trafikhinder, trappor, ramper samt vissa busshållplatser. På de flesta av dessa platser är handskottning nödvändig.

Röd markering

Efter att startkriterierna uppnåtts ska snöröjning och halkbekämpning vara klar inom fyra timmar. Denna kategori åtgärdas vid behov alla dagar i veckan. Exempel på vägar är Malmövägen i Vellinge tätort, Stenbocks väg i Höllviken samt Falsterbovägen i Skanör och Falsterbo.

Blå markering

Efter att startkriterierna uppnåtts ska snöröjning och halkbekämpning vara klar inom sex timmar. Denna kategori åtgärdas vid behov alla dagar i veckan. Exempel på gator är Östra och Västra Kanalvägen i Höllviken, Kompanigatan i Vellinge och Fyrvägen i Falsterbo.

Gul markering

Efter att startkriterierna uppnåtts ska snöröjning och halkbekämpning vara klar inom ett halvt dygn. Denna kategori åtgärdas arbetsdagar. Exempel på gator är de i Asklundaområdet i Vellinge och Hagaområdet i Skanör.

Gångbanor och cykelvägar

Röd markering innebär att åtgärd utförs vid behov alla dagar i veckan.
Blå markering innebär att åtgärd utförs vid behov arbetsdagar.
Gul markering innebär att åtgärd utförs vid behov. Exempel Vellinge-Höllviken och Arrie-Östra Grevie.

Kommunen ansvarar för gångbanor vid allmän mark, exempelvis utmed ett grönområde, medan fastighetsägare ansvarar för gångbana utanför sin tomt.

Andras ansvar

På landsbygden är det Trafikverket som ansvarar för vinterväghållningen. Detta gäller också för genomfartsvägarna i exempelvis Arrie, Västra Ingelstad, Östra Grevie och Hököpinge. Inom kommunen finns det ett flertal vägföreningar som själva ansvarar för sina gator. Detta gäller för de flesta gatorna i Ljunghusen och Höllviken och gator i några villaområden i Falsterbo, Skanör och Vellinge. Läs mer på sidan om föreningarna.

Skötselkarta

Ett annat sätt att se vilka gator och parker som kommunen sköter om är att titta på skötselkartan.

Detta kan du själv göra

Gör allt du kan för att underlätta för snöröjningen på våra gator och vägar. Undvik att ställa din bil på gatan. Detta gäller främst de gulmarkerade gatorna i tätorterna på kartan. Håll gångbanan vid din fastighet framkomlig och halkfri för alla. Du kan hämta sand vid tio av kommunens återvinningsstationer. Läs mer om ditt ansvar i informationsskriften till fastighets- och villaägare som du hittar som pdf-fil till höger på denna sida.

Ta det försiktigt i halka och snö

Införskaffa gärna broddar som du kan sätta på dina skor, de finns att köpa bl.a. på apotek. Olycksstatistiken talar tydligt för att många fotgängare råkar ut för halkolyckor på grund av vinterväglag.