Parkering

Inom Vellinge kommun finns både tidsbegränsade och avgiftsbelagda parkeringsplatser. Kontrollera vilka regler som gäller innan du parkerar ditt fordon.

Generella parkeringsregler

Om en skylt med parkeringsregler finns uppsatt på platsen gäller dessa. Finns ingen skylt gäller de generella parkeringsreglerna i Trafikförordningen. Det innebär att tidsbegränsad parkering gäller på allmän parkering inom tättbebyggt område, som sköts av kommunen och på allmän väg. Här får fordon parkeras högst 24 timmar i följd på samma plats på vardagar utom vardag (innefattar även lördag) före söndag och helgdag, det vill säga röda dagar i almanackan. Övrig tid finns ingen tidsbegränsning.

Vill du fördjupa dig i lagstiftningen eller skaffa dig mer information kan du gå in på någon av länkarna i högermenyn.

P-skiva

Krav på parkeringsskiva ( P-skiva) finns på vissa tidsbegränsade parkeringsplatser i Vellinge och Höllviken centrum. Du kan använda den P-skiva du kanske redan har, eller hämta en ny på biblioteken eller i kommunhuset.

För P-skiva gäller följande:

 • Tiden ska ställas in på den närmast följande hel- eller halvtimmen, räknat från den tidpunkt då du har parkerat fordonet.
 • Parkeras fordonet innan en tidsbegränsning börjar, och ska stå kvar även efter denna tidpunkt, ska tidpunkten för tidsbegränsningens början ställas in på P-skivan.
 • P-skiva behöver inte användas om fordonet endast är parkerat under den tid tidsbegränsningen inte råder.
 • P-skivan ska placeras framtill i fordonet, om detta inte är möjligt placeras den på fordonet.
 • Tidsangivelsen ska vara väl synlig och läsbar utifrån.
 • Endast en P-skiva får användas vid varje uppställningsplats och P-skivans inställning på fordonets ankomsttid får inte ändras under pågående parkering inom tidsbegränsningen.

Parkeringsplatser med avgifter

I kommunen finns avgiftsbelagda parkeringsplatser under perioden 1 maj till 30 september då vi har många badgäster. För Skanör hamns norra parkering gäller perioden 15 maj till 15 september, klockan 08.00-20.00.

Parkeringsautomater på sex sommarparkeringsområden där du kan parkera när du ska bada

 • Gyahallen i Höllviken
 • Östra Kanalvägen i Höllviken
 • Västra Kanalvägen i Höllviken
 • Strandbaden i Falsterbo
 • Skanör södra hamnen
 • Skanör norra hamnen

Avgift för personbilar: första timmen avgiftsfritt, därefter 10 kr per timme dock max 50 kr per dygn samt 150 kr per dygn för husbilar. Parkeringslapp från automaten måste finnas i varje bil om man ska stå en timme fritt.

Vellinge kommuns antagna parkeringsbolag ansvarar för bevakning och kontroll av dessa områden.

Personer med parkeringstillstånd

Personer med parkeringstillstånd för rörelsehindrade behöver inte betala avgift. För övrigt gäller samma regler som ovan.

Parkering av dragfordon

Husvagn, släpvagn och hästtransport räknas som fordon och får parkeras på vanliga p-platser enligt samma regler som ovan. Du betalar alltså separata avgifter för dragfordonet och släpfordonet.

Ställplatser för husbilar

På denna sida hittar du mer informtion om ställplatser för husbilar

Pendlarparkeringar

Om du har en bit till tågstationen eller busshållplatsen men ändå vill åka kollektivt kan du enkelt ställa bilen på någon av de många pendlarparkeringar som finns i kommunen. I högermenyn hittar du en förteckning där alla pendlarparkeringar i kommunen finns utmärkta.

Felparkeringsavgifter

Om du parkerar i strid med trafikreglerna kan du få betala en felparkeringsavgift. Felparkeringsavgifterna gäller enligt beslut i kommunfullmäktige 2015-09-30. (PDF-dokument, 42 kB)

Beroende på hur allvarlig trafikförseelsen är blir felparkeringsavgiften 300, 600 eller 800 kronor.

Allvarligare trafikförseelser kan till exempel vara

 • Plats reserverad för rörelsehindrad
 • Stannande eller parkerande på eller inom ett avstånd av 10 m före övergångsställe eller cykelöverfart eller på gång- eller cykelbana
 • Stannande eller parkering i vägkorsning eller inom 10 m från korsande körbana
 • Förbud att stanna
 • Stannande eller parkering mot färdriktningen

Läs hela trafikförordningen på Riksdagens sidor