Trafik, gator och vägar

Avdelningen för medborgarservice, nämnden för gemensam medborgarservice och Länsstyrelsen är de tre aktörer som har olika ansvarsområden för frågor gällande kommunens trafik, gator och vägar.

Trafikfrågor i kommunen handläggs av avdelningen för medborgarservice.

Beslut om trafikföreskrifter för gator inom tättbebyggt område (Arrie, Gessie Villastad, Hököpinge Kyrkby, Hököpinge-Gessie By, Höllviken-Ljunghusen-Kämpinge, M Grevie, Möllevången, N Håslöv, Räng, Räng Sand, S Håslöv, Skanör-Falsterbo, Vattle, Vellinge, Vellinge Väster, V Grevie, Ö Grevie) fattas av Nämnden för gemensam medborgarservice.

Under under relaterade dokument, till höger på denna sida, hittar du nämndens hastighetsplaner. I vissa områden är förändringar av hastigheter genomförda.

Beslut om lokala trafikföreskrifter för vägar utanför tättbebyggt område fattas av Länsstyrelsen.

Gällande trafikföreskrifter finns publicerade i riksdatabasen för trafikföreskrifter.

Ansökan om dispens för bred, lång eller tung transport

Du kan ansöka om undantag från bestämmelserna i trafikförordningen (1998:1276) om största tillåtna bredd, längd och bruttovikt på ett fordon. Om du ska köra enbart genom Vellinge kommun, räcker det att du ansöker hos oss - ansökan ska vara hos oss senast sju dagar innan transporten ska ske. Kontakta Vellinge Direkt via e-post eller telefon 040-42 50 00. Ska du köra genom flera kommuner ansöker du hos Trafikverket.

Ansökan om vägvisning till verksamhet

Du kan ansöka om att få uppsatt en skylt, som visar vägen till din verksamhet. Du ansöker hos väghållaren för den väg där du vill ha skylten uppsatt. Kommunen är väghållare för vägar i tätorterna medan Trafikverket är väghållare för allmänna vägar på landsbygden och för en del genomfarts- och infartsleder. Om Trafikverket är väghållare ansöker du på trafikverkets webbplats. Om Vellinge kommun är väghållare kan du enkelt ansöka via e-tjänsten för vägvisning.

Om du av någon anledning inte kan använda e-tjänsten så finns i stället en ansökningsblankett till höger på denna sida under Relaterade dokument. Där hittar du också kommunens riktlinjer.