Vill du låna kommunal mark? Ansök i god tid

För att få arrangera ett evenemang på kommunal mark så krävs ett tillstånd av Polisen. Just nu är det stor belastning och Polisen uppmanar alla att skicka in sina ansökningar i mycket god tid.

En ansökan om upplåtelse av allmän platsmark krävs i många olika sammanhang. Det kan till exempel handla om att du vill arrangera en julmarknad eller andra evenemang eller att du önskar ställa upp en container eller byggställning på kommunens mark.

Ansökan skickas till Polisen som behandlar ärendet och sedan skickar det till kommunen för ett yttrande. Därefter skickas det tillbaka till Polisen som fattar ett beslut.

För närvarande är det mycket långa handläggningstider hos Polisen, vilket ofta leder till att ärendet hamnar hos kommunen i ett sent skede. Risken finns att beslut inte hinner fattas i tid för önskat startdatum.

För att ärendehanteringen ska gå så snabbt som möjligt så uppmanar Polisen nu alla att skicka in sin ansökan i extra god tid. Läs mer om tider och om vad ansökan ska innehålla här: (PDF-dokument, 141 kB)

Det ökade söktrycket förväntas, enligt Polisen, hålla i sig under hela 2018.