Tillfällig trafikomläggning i Höllviken

Som en del av pågående arbeten vid Nyckelhålsparken i Höllviken, kommer Norra Lillvägen, det vill säga anslutningsvägen mellan Väg 100 och Falsterbovägen, att vara avstängd för all trafik under perioden 14 – 31 mars.

All busstrafik kommer under perioden att ledas in i Höllviken vid Höllviksstrand, där tillfällig busshållplats kommer att upprättas. Busshållplatserna vid Höllvikens centrum och Östra Halörsvägen påverkas inte av denna tillfälliga trafikomläggning.