Risk för trafikstörning i Ljunghusen den 5-6 april

Mellan den 5 och 6 april kommer trafikarbete att utföras vid väg 100 i korsningen med Storvägen/Björkvägen i Lunghusen.

Det är Trafikverket som planerar byta ut en styrapparat till trafiksignalen vilket kommer leda till att trafikljusen kommer släckas under en period. Hastigheten sänks därför till 30 km/h, men minst ett körfält ska hållas öppet under hela arbetet.

Om allt går som det ska så kommer arbetet att vara färdigt under onsdagen.