Risk för trafikstörningar mellan Foteviken och Skanör-Falsterbo

E.ONs arbete med förläggning av kabel för att förstärka elförsörjningen till Skanör-Falsterbo fortsätter. På onsdagen fick E.ON tillstånd att börja borra under Falsterbokanalen vilket kommer att medföra en del störningar för trafiken.

Elkabeln ska dras från Skanör-Falsterbo till Foteviken och eftersom grävarbetet kräver stora maskiner är parkeringen väster om kanalen nu belamrad och kommer att vara det i upp till åtta veckor. Framkomligheten är också begränsad för gång- och cykeltrafikanter utmed väg 100, eftersom cykelvägen bitvis stängs av.

Grävarbetet utmed Strandbadsvägen som påbörjades i början av februari fortsätter också. Den 23 juni kommer alla grävarbeten att ta sommaruppehåll.