Om Vellinge Stadsnät AB (VESAB)

Vellinge Stadsnät AB, ett kommunalt bolag, tillhandhåller ett öppet nät. Det innebär att alla tjänsteleverantörer, via Kommunikationsoperatör (KO) iTUX, har möjlighet att leverera sina tjänster på lika villkor. Detta rekommenderas av Post- och telestyrelsen, Svenska Stadsnätsföreningen, SABO och mfl.

Det öppna stadsnätet består av ett stort utbud av välkända leverantörer inom bredband, TV och telefoni. Detta innebär att det enskilda hushållet eller företaget har en stor valfrihet när det gäller utbud och priser på tjänster.

För närvarande finns det 14 tjänsteleverantörer att välja på i Vellinge stadsnät! Total öppenhet som skapar fördelar både för privata hushåll och företag.

Gå in på www.vellingeportalen.se för att se mer av utbudet som du kan beställa.

Följ oss även på www.vesab.se och www.facebook.com/vellingestadsnat