Bredband i Vellinge kommun

Med kommunens egna bredbandsbolag Vellinge Stadsnät (VESAB) får du inte bara en egen snabb bredbandsuppkoppling för kommunikation hem till dig. Du väljer dessutom bredbandstjänster, tv-utbud och telefoni från tjänsteleverantörer som konkurrerar med varandra. Det innebär bland annat kortare bindningstider och i allmänhet lägre priser för tjänster i ett öppet nät, i förhållande till andra abonnemangslösningar.

Mer information

www.vesab.se får du information om Vellinge Stadsnät.

Beställning

Om du redan har bestämt dig för att du vill framtidssäkra ditt hushåll och vill beställa öppet stadsnät - gå in på www.vesab.se.

Stadsnät