Trafik & infrastruktur

Det finns goda kommunikationer både till/från och inom Vellinge kommun.

Gator och vägar inom kommunen sköts av såväl av Trafikverket som kommunen. En i förhållande till andra kommuner stor andel vägar sköts också av enskilda vägsamfälligheter.

På det kommunala gatu-, gång- och cykelvägnätet strävar vi efter god tillgänglighet och hög trafiksäkerhet.

Skånetrafiken ansvarar för den allmänna kollektivtrafiken.

Pågatåg

I december 2015 började Pågatågen rulla mellan Malmö och Trelleborg. Kommunens två stationer ligger i Västra Ingelstad och Östra Grevie.