Anhörigstöd för dig som stödjer någon med funktionsnedsättning

För dig som stödjer någon närstående som är under 65 år och som har en funktionsnedsättning finns stöd att få. I kommunen finns anhörigombud som kan ge dig som anhörig råd samt informera om vilket stöd som finns att få.

Anhörigträffar

Varje termin anordnas anhörigträffar med olika teman. Oftast bjuds en föreläsare in kring ett visst tema och efter föreläsningen fikar vi och samtalar kring det aktuella ämnet. Teman varierar från termin till termin. Håll utkik här på hemsidan efter aktuella anhörigtrtäffar.

Råd och stöd

Du kan boka tid för råd- och stödsamtal. Då ges du möjlighet att prata med någon utomstående som lyssnar på dig och kan ge dig stöd i din situation. För mer information och tidsbokning kontakta anhörigombud Lizett Lood per mail Lizett.Lood@vellinge.se eller på telefon 040-42 56 27.

Kontakta oss

För mer information om anhörigstöd för dig som stödjer någon med funktionsnedsättning kontakta anhörigombud Lizett Lood per mail Lizett.Lood@vellinge.se eller på telefon 040-42 56 27.

För dig som har din närstående boende på någon av Humana Omsorgs LSS-boende i kommunen finns närstående-/anhörigombud Yvonne Ulander. Du är välkommen att kontakta Yvonne för råd och stöd. Humana Omorg anordnar också aktiviteter och träffar för anhöriga. Du når Yvonne på telefon 0702-432792 eller per mail yvonne.ulander@humana.se

Vi tar gärna emot tips och önskemål om vilket anhörigstöd som du behöver och skulle vilja att kommunen anordnar för dig som stödjer någon med funktionsnedsättning.