Anhörigstöd för dig som stödjer någon med beroende- eller missbruksproblematik

Ett missbruk eller beroende påverkar hela familjen och dess omgivning. Du som anhörig (familj, vän, arbetskamrat eller liknande) kan behöva stöd och råd för att orka med.

Genom alkoholrådgivningen kan du få information och hjälp. Du har möjlighet att vara anonym och kan prata om det som upptar dina tankar under sekretess och utan journalföring. Rådgivningen är till för alla i kommunen som är 20 år eller äldre.

Kontakta oss

Du når kommunens alkoholrådgivare genom Vellinge direkt på telefon 040-42 50 00.