Anhörigstöd för dig som stödjer någon med demenssjukdom, som är äldre eller som är långvarigt sjuk.

På våra servicehus Almgården, Bäckagården och Postgården kan du som hjälper någon som har en demenssjukdom, är äldre eller är långvarigt sjuk få anhörigstöd. Stödet är kostnadsfritt och öppet för dig som känner att du har behov av det. Du kan vända dig till vilket servicehus du vill oavsett var i kommunen du bor.

Anhörigstödsgrupp

I en anhörigstödsgrupp får du möjlighet att träffa andra anhöriga att dela dina erfarenheter med. Här finns det möjlighet att utbyta tankar, ge varandra stöd samt att få praktiska tips som kan underlätta vardagen. I gruppen finns det en handledare som lyssnar och stöttar. Vi startar upp grupper löpande.

Evenemang, föreläsningar och utbildningar

På servicehusen anordnas olika evenemang, föreläsningar, informationsträffar och utbildningar. Dessa träffar kan t.ex. handla om det stöd, den hjälp och service som finns i kommunen. Till träffarna bjuds olika yrkesgrupper in för att informera om sin verksamhet. Det kan vara sjukgymnast, arbetsterapeut, demenskoordinator, biståndshandläggare eller jurist. Även andra former av evenamng anordnas på de olika servicehusen.

Under Relaterade dokument, längst ner till höger på denna sida, läggs inbjudan till vissa av servicehusens aktiviteter in. För att se alla aktiviteter som erbjuds hänvisas till respektive servicehus. Kontaktuppgifter finns längre ner på denna sida.

Råd och stöd

Du kan boka tid för råd- och stödsamtal. Då ges du möjlighet att prata med någon utomstående som lyssnar på dig och kan ge dig stöd i din situation.

Särskilt stöd för dig som hjälper en person med demens

Det finns särskilt stöd för dig som hjälper och vårdar någon som har demensdiagnos. Det finns bland annat anhöriggrupper där du kan få råd och tid att tala med andra i liknande situation.

Mer om stöd för dig som stödjer en person med demensdiagnoser.

Kontakta oss

För mer information om anhörigstödet på våra servicehus kontakta

  • Paula Odén eller Anna Hadelöv på Bäckagården i Skanör på telefon 0739-01 55 15.
  • Åsa Andersson eller Katarina Fors Toft på Almgården i Vellinge på telefon 0709-91 52 93.
  • Torbjörn Petersen på Postgården i Höllviken på telefon 040-42 54 67.

Utbildningar i höst

Anhörigutbildningar kring demensjukdom anordnas av Förenade Care på servicehusen Almgården i Vellinge och Bäckagården i Skanör under hösten.
Läs mer om utbildningen och hur du anmäler dig i inbjudan från respektive servicehus. Inbjudan hittar du under Relaterade dokument längst ner till höger pådenna sida.