Anhörigstöd

Du som stöttar och hjälper en anhörig som inte klarar av sin vardag kan ibland behöva stöd. Du kan få stöd av kommunen om du som anhörig stödjer eller vårdar en närstående som är äldre, långvarigt sjuk eller har en funktionsnedsättning.

Med anhörig menas du som inom familjen, släkten eller vänkretsen hjälper någon som inte klarar av vardagen på egen hand.

Syftet med anhörigstöd är att genom förebyggande och stödjande arbete i olika former minska anhörigas belastning och förse de anhöriga med den kunskap och den information de har behov av. Syftet med stödet är vidare att bidra till en förbättrad livssituation hos de anhöriga och en minskad risk att drabbas av ohälsa.

Det handlar om att få stöd, träffa andra i liknande situation, känna uppskattning, få tid över för sig själv och få kunskaper och färdigheter för att kunna behärska situationen på bästa sätt.

I Vellinge kommun finns flera olika stödformer som vi erbjuder dig som anhörig.

Mer information om vilket stöd som erbjuds inom respektive målgrupp hittar du i menyn till vänster.

Anhörigstödskoordinator

I kommunen finns en anhörigstödskoordinator som har det övergripande ansvaret för samordning och uppföljning av anhörigstödet som erbjuds. Anhörigstödskoordinatorn fungerar som lots för att stödja kommuninvånare att få ett individanpassat anhörigstöd och kan informera om vilket stöd som finns att få och lotsa vidare till anhörigombuden.

Har du frågor, synpunkter, önskemål eller idéer angående anhörigstödet i kommunen är du välkommen att kontakta anhörigstödskoordinatorn på e-post anhorigstod@vellinge.se eller per telefon 040-42 57 11.

Anhörigstöd du kan ansöka om

En del av det anhörigstöd som kommunen erbjuder måste du ansöka om att få. Då gör en av våra biståndshandläggare en behovsprövning utifrån din situation.

Avlösning

Vid avlösning kommer en person hem till dig för att avlösa dig i ditt omvårdnadsarbete om din närstående. Avlösning sker i regel i hemmet och kan efter behovsprövning fås kostnadsfritt upp till tolv timmar per månad.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse innebär en längre sammanhängande periods avlösning utanför hemmet. Korttidsvistelsen ger den närstående möjlighet att återkommande vistas på korttidsboende så du som anhörig får möjlighet till avlösning.

Kontakta oss

För att komma i kontakt med en biståndshandläggare för att få reda på mer eller ansöka om anhörigstöd, ring Vellinge Direkt på telefon 040-42 50 00. Du kan ansöka om stöd via blanketten under Relaterade dokument i högermenyn.

Har du övergripande frågor kring anhörigstöd i kommunen är du välkommen att kontakta anhörigstödskoordinatorn på e-post anhorigstod@vellinge.se eller på telefon 040-42 57 11.