Boendestöd i ordinärt boende

För dig som på grund av psykisk ohälsa behöver stöd i ditt dagliga liv och bor i egen bostad, finns möjlighet att ansöka om boendestöd. Boendestödets utformning utgår från dina behov, så att du ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt.

Syftet med boendestöd

Syftet med boendestöd är att du som lever med psykisk ohälsa ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt, att du ska kunna behålla ditt boende och vid behov få stöd att bryta isolering, få struktur i vardagen och öka din självständighet och livskvalitet. Stödet ska vara en hjälp till dig att klara vardagen.

Arbetssätt

Boendestödjaren vägleder dig i vardagssysslor och ger både praktiskt, pedagogiskt och socialt stöd. Boendestödjaren arbetar med dig som behöver stöd genom att engagera, vägleda och motivera, exempelvis genom att tillsammans med dig planera och genomföra vardagssysslor.

Du kan bl a få stöd med:

  • att ta hand om ditt hem
  • att bryta isolering
  • att få struktur i vardagen
  • samtalsstöd
  • att få stöttning vid myndighetskontakter
  • telefonstöd

I boendestödet kan även ingå att stödja och hjälpa dig att klara insatser som ingår i ledsagarservice enligt SoL.

Tillsammans med dig utformas en genomförandeplan för hur stödet ska se ut just för dig. Planen följs upp minst en gång om året.

Insatserna kan vara allt ifrån dagliga till att omfatta enbart punktinsatser. Boendestöd kan utföras alla dagar i veckan kl. 07.30-22.00.

Målgrupp

Målgruppen för boendestöd är personer med psykisk ohälsa som bor i egen bostad och som behöver stöd i det dagliga livet. För att få boendestöd behövs ett beslut från en biståndshandläggare. Du som söker och beviljas boendestöd ska vara beredd att ta emot boendestödet och delta i utformningen av genomförandet.

Kontakta oss

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta en biståndshandläggare vid Omsorgsavdelningen, telefon 040-42 50 00.

Du når boendestödsgruppen på e-post boendestod.omsorg@vellinge.se

Enhetschef

Viveka Andersson
Telefon: 040-42 56 96
viveka.andersson@vellinge.se