Arbete med stöd

Om du vill ut i arbetslivet men känner dig osäker, kan vi erbjuda kontinuerligt, långvarigt och framför allt individuellt utformat stöd. Vi arbetar efter en metod som kallas Supported Employment.

Vi utgår från dina behov

Dina idéer, intressen och resurser tas tillvara. Tillsammans gör vi en personlig plan, studiebesök på arbetsplatser och söker praktikplats utifrån dina önskningar och förutsättningar.

Vi hjälper dig att förbereda dig inför mötet med arbetsgivare och i kontakten med myndigheter. När du kommer ut på arbetsplatsen är vi med dig som stöd i arbetsuppgifter och i kontakten med arbetsgivare och arbetskamrater. Stödet fortsätter så länge det behövs.

Kontakta oss

Vi finns på Hammargatan 3 i Vellinge.
Telefon: 040-42 50 90 eller 040-42 50 94