Aktivitetshuset Kornet

Aktivitetshuset Kornet är en daglig verksamhet i kommunal regi för dig som bor i Vellinge kommun, är 18-67 år, och har drabbats av psykisk ohälsa. Här kan du läsa om hur vi arbetar med social rehabilitering och arbete med stöd.

Vid psykisk ohälsa är risken stor att livet begränsas, passiviteten ökar och självförtroendet krymper. Det är lätt hänt att man bli ensam och socialt isolerad.

Återhämtning, social samvaro och meningsfull sysselsättning

Aktivitetshuset Kornet erbjuder hälsofrämjande och sociala aktiviteter i olika former. Hos oss får du möjlighet till rehabilitering och återhämtning samtidigt som du får en social samvaro och en meningsfull sysselsättning.

Vår målsättning är att du ska ta tillvara och utveckla din egen förmåga att leva ett självständigt liv i samhällets gemenskap. Vi som arbetar på Aktivitetshuset Kornet har lång erfarenhet och gedigen utbildning.

Du får en personlig plan

Om du börjar hos oss startar du med en "prova på-period" där du får möjlighet att delta i olika aktiviteter. Tillsammans gör vi en personlig plan utifrån dina behov, intressen och förutsättningar. Din personliga plan följs upp och utvärderas regelbundet.

Vi ordnar olika aktiviteter för dig

I vår sociala rehabiliteringsenhet erbjuder vi hälsofrämjande och gemensamhetsskapande aktiviteter i olika former för att stimulera och stödja dig att hitta motivationen till din egen hälsa och ditt välbefinnande.

Som drabbad av psykisk ohälsa kan trötthet och bristande motivation vara hinder för dig att komma igång med sociala och/eller fysiska aktiviteter.

Öppen verksamhet

Vår öppna verksamhet fungerar som en mötesplats och diskussionsforum. Här kan du knyta kontakter och ingå i ett socialt sammanhang, ta en fika eller "bara vara".

Kontakta oss

Aktivitetshuset Kornet ligger på Perstorpsgatan 20 i Vellinge.
Du når oss på telefon 040-42 56 93 eller e-post Kornet@vellinge.se

Du kan också följa oss på vår Facebooksida.

Vill du veta mer är du välkommen att kontakta en biståndshandläggare vid Omsorgsavdelningen, telefon 040-42 50 00.

Enhetschef Aktivitetshuset Kornet

Viveka Andersson
Telefon: 040-42 56 96
viveka.andersson@vellinge.se