Psykisk ohälsa/Socialpsykiatri

Enligt socialtjänstlagen ska socialnämnden verka för att människor med psykiska funktionsnedsättningar får möjlighet att delta i samhällets gemenskap och leva som andra.

Vellinge kommuns socialpsykiatriska verksamhet vänder sig till personer som

  • bor i Vellinge kommun,
  • är mellan 18 och 67 år,
  • på grund av psykisk ohälsa har svårt att klara sin vardag och
  • riskerar att utveckla en allvarlig och långvarig psykisk funktionsnedsättning.

Socialpsykiatrin i Vellinge kommun består av

Ansökan om stöd

Ansökan görs hos biståndshandläggaren på avdelningen för Individuell Myndighetsutövning, telefon 040-42 50 00.

Du kan använda blanketten du hittar i högermenyn.

Insatserna beviljas enligt Socialtjänstlagen.