Samarbetssamtal för separerade föräldrar

Separationer kan vara svåra, och många gånger är det tuffast för barnen. Vellinge kommun erbjuder samarbetssamtal för separerade föräldrar där de ges möjlighet att prata om sitt barn i en lugn miljö med tillgång till kompetenta samtalsledare.

Samtalen är frivilliga, kostnadsfria och de omfattas av sekretess. Samtalen hjälper föräldrar att hitta rätt i den nya föräldrarollen efter att parrelationen avslutats.

Vellinge kommun har länge erbjudit samarbetssamtal, men nu genomförs de enligt en förändrad och utvecklad modell. Samtalen går lite djupare än tidigare där föräldrar ges möjlighet att även prata om bakomliggande orsaker som står i vägen för att göra överenskommelser om barnen. Dessa överenskommelser tenderar då även att hålla bättre över tid. I bästa fall har föräldrarna även fått redskap i att förbättra kommunikationen med varandra och ett välfungerande samarbete mellan föräldrar efter en separation är en skyddsfaktor för barns välbefinnande.

Du kan läsa mer om samarbetssamtal och om hur du kommer i kontakt med våra samtalsledare här.