Omtankens hus i Höllviken

För att möta det ökade antalet äldre i kommunen och deras behov av boende gör kommunen en stor satsning och bygger Omtankens hus på Kungstorpsvägen i Höllviken. Omtankens hus beräknas stå färdigt i april 2018.

Skiss över Omtankens hus i Höllviken.

Omtankens hus är ett nytt koncept där man samlar en stor del av äldreomsorgen under ett tak. Omtankens hus kommer innehålla vård- och omsorgsboende, omsorgslägenheter, restaurang, informationscenter och en dagverksamhet. Näsets Läkargrupp kommer driva vårdcentral i bottenplan.

Efter upphandling har avtal skrivits med Förenade Care som kommer ansvara för driften av dagverksamhet och vård- och omsorgsboende på Omtankens hus.

På Omtankens hus kommer det finnas 57 lägenheter i form av Vård- och omsorgsboende fördelade på sex enheter. Varje lägenhet är ca 31 kvm stor.

Denna boendeform är biståndsbedömd. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare.
För att ansöka om plats på vård- och omsorgsboende ska du prata med en av kommunens biståndshandläggare, telefon 040-42 50 00.