Omtankens hus i Höllviken

För att möta det ökade antalet äldre i kommunen och deras behov av boende gör kommunen en stor satsning och bygger Omtankens hus på Kungstorpsvägen i Höllviken. Omtankens hus beräknas stå färdigt i april 2018, med tidigast inflyttning i maj.

Skiss över Omtankens hus i Höllviken.

Omtankens hus är ett nytt koncept där man samlar en stor del av äldreomsorgen under ett tak. Omtankens hus kommer innehålla vård- och omsorgsboende, restaurang, informationscenter där man kan möta de olika yrkesgrupperna inom vård och omsorg och en dagverksamhet. Näsets Läkargrupp kommer driva vårdcentral i bottenplan.

Efter upphandling har avtal skrivits med Förenade Care som kommer ansvara för driften av dagverksamhet och vård- och omsorgsboende på Omtankens hus.

På Omtankens hus kommer det finnas totalt 85 lägenheter med två olika boendeformer:

  • 57 lägenheter i form av Vård- och omsorgsboende fördelade på sex avdelningar. Denna boendeform är biståndsbedömd. Bedömningen görs av kommunens biståndshandläggare. Varje lägenhet är ca 31 kvm stor.
  •  28 omsorgslägenheter, där varje lägenhet är ca 40 kvm stor. Vilka kriterier som ska gälla och hur köhanteringen ska se ut för dessa lägenheter fattar Omsorgsnämnden beslut om i slutet av året. Efter nämndens beslut kommer information om hur man ställer sig i kö och vilka kriterier som gäller att läggas ut på kommunens hemsida (vellinge.se). I omsorgslägenheterna ingår ingen omvårdnad utan all service och omvårdnad hanteras av hemtjänst.

OBS! Det går ännu inte att ställa sig i kö till någon av Omtankens hus lägenheter. När kössystemet öppnar så kommer information på Vellinge.se.

Omtankens hus beräknas stå färdigt i april 2018, med tidigast inflyttning i maj.