HVB Flommen omvandlas till kollektivboende

Sedan i slutet av mars står HVB Flommen tomt. Byggnaden omvandlas nu till kollektivboende där nyanlända kommuninvånare kan erbjudas bostad.

På grund av det minskade antalet ensamkommande barn i kommunen är behovet av platser på HVB-hem mindre än tidigare.

Behovet av etableringsboende för nyanlända familjer och vuxna personer är däremot stort och därför omvandlas nu Flommen till kollektivboende där nyanlända kan erbjudas bostad. Inflyttningen planeras starta i juni. Tidigare under året har Gröningen, Kronodal och Gessie omvandlats till kollektivboenden.