Chatta med omsorgsnämnden om droger och alkohol den 14 december 2017

Rapporter visar att antalet unga i Vellinge kommun som någon gång haft lust eller möjlighet att testa droger ligger över snittet i landet. Har du tankar, frågor eller funderingar om vad det bero på? Välkommen att delta i en chatt med politiker från omsorgsnämnden den 14 december.

Attityden till droger bland kommunens unga blir allt mer liberal. En enkätundersökning bland gymnasieelever i årskurs 2 från i år visar att fler elever än tidigare har lust att prova narkotika. När det gäller frågan om man faktiskt använt narkotika så ligger flickorna emellertid under och pojkarna precis på rikssnittet.

En liknande enkätundersökning i årskurs 6-9 visar att en högre andel av ungdomarna, jämfört med förra undersökningen 2014, tycker att det är okej att använda narkotika, och en något högre andel har haft lust att prova. Undersökningen visar också att en högre andel, jämfört med förra undersökningen, får tag på sprit från sina föräldrar, med tillåtelse.

Omsorgsnämnden bjuder nu, som en del av årets program för medborgardialog, in till en chatt på tema droger och alkohol. Har du, antingen som ungdom eller förälder, några funderingar om varför det ser ut som det gör? Vad kan vi tillsammans göra för att förhindra att ungdomar testar, eller vill testa droger? Välkommen med frågor eller synpunkter i chatten! Dina synpunkter kommer sedan att vävas in och tas i beaktning i nämndens fortsatta förebyggande arbete.

Chatten hålls den 14 december klockan 18-20. Medverkar gör följande representanter för omsorgsnämnden: Anna Mannfalk, Andreas Johansson, Birgitta Tengqvist och Ulrika Wahlgren.

Det går bra att ställa din fråga redan från och med den 13 december.

Du hittar chatten här.