Socialtjänst

Här finns olika rutiner, riktlinjer, manualer, blanketter och annan information för socialtjänst.
Klicka på rubrikerna nedan eller till vänster för att komma till önskat område.

Avvikelser SoL/LSS samt Lex Sarah

Social dokumentation

Egenkontroll av mat och måltider i vård- och omsorgsboende