Verksamhetssystem

På denna sida kan du som entreprenör och utförare av vård och omsorg i Vellinge kommun hitta manualer, information, riktlinjer, blanketter mm kring olika verksamhetssystem.

Rutiner Procapita och Lifecare

Rutin för användarkonto Procapita (Word-dokument, 68 kB)

Rutin felanmälan Procapita omsorg (PDF-dokument, 35 kB)

Rutin för servicefönster Procapita omsorg (Word-dokument, 67 kB)

Blanketter Procapita och Lifecare

Behörighetsblankett Procapita VoO (Word-dokument, 66 kB)

Manualer Procapita och Lifecare

Manual inställningar vid första inloggningen VoO (Word-dokument, 253 kB)

SoL/LSS

Manual Lifecare Genomförandeplan (PDF-dokument, 2,6 MB)

Manual Lifecare Löpande dokumentation (PDF-dokument, 1,1 MB)

Manual utförare (Word-dokument, 4,0 MB)

Manual ny insats i Lifecare utförare (Word-dokument, 1,1 MB)

Manual avslutad verkställighet Procapita och Lifecare (Word-dokument, 480 kB)

Manual kopiera listor från Procapitas sök eller sammanställningsverktyg till Microsoft excel (Word-dokument, 657 kB)

Manual för kontroll av beställning-verkställighet (Word-dokument, 138 kB)

HSL

Procapita HSL användarmanual ICF (PDF-dokument, 4,3 MB)

Manual delegering i Procapita (Word-dokument, 1,0 MB)

Manual för inskanning av dokument i HSL Journal Procapita (Word-dokument, 1,8 MB)

Rutin och manual för HSL uppdrag. (Word-dokument, 1,0 MB)

Manual för verkställighet av HSL uppdrag i Lifecare (Word-dokument, 1,5 MB)

Manual sök Teambaserad vårdform (Word-dokument, 182 kB)

Övrigt

Manual statistik avvikelser i Procapita (Word-dokument, 265 kB)

Manual språkinställningar i Procapita (Word-dokument, 206 kB)

Manual söka fallavvikelser i Procapita (Word-dokument, 94 kB)

Manual Lifecare Meddelande (Word-dokument, 1,3 MB)

Manual sök dokument på mina personer (Word-dokument, 257 kB)