Information till utförare

På denna sida kan du som entreprenör och utförare av vård och omsorg i Vellinge kommun hitta information kring olika styrdokument, riktlinjer, blanketter och rutiner som reglerar Vellinge kommuns vård och omsorg.

Välj bland rubrikerna till vänster på denna sida för att komma till önskat område.

Det som rör Procapita och Lifecare hittar du under rubriken Verksamhetssystem.