Hjälpmedel och bostadsanpassning

Du som har en funktionsnedsättning kan få olika hjälpmedel som underlättar din vardag. Exempel på hjälpmedel kan vara rullstol, kryckor eller rollator.

Bostadsanpassning

Om du behöver ändra om hemma för att kunna bo kvar kan du ansöka om bostadsanpassning.

Vem har rätt till hjälpmedel?

Du som är folkbokförd i kommunen, är över 20 år och är sjuk eller har en funktionsnedsättning kan låna hjälpmedel från kommunen för att underlätta för dig att bo kvar i din invanda miljö.

Hjälpmedel från Vellinge kommun

Det är en arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast som utifrån medicinsk behovsbedömning ordinerar, provar ut och visar dig hur du använder hjälpmedlet. Du får låna hjälpmedlet så länge du har behov av det. Om hjälpmedel inte är tillräckligt finns det även möjlighet att få sin bostad bostadsanpassad.

Hjälpmedel från Region Skåne

Hjälpmedel för personer under 20 år liksom elrullstolar och vissa andra hjälpmedel administreras av Region Skåne.

Vad kostar det?

Du betalar efter din betalningsförmåga. Här hittar du mer information om avgifter.

Ansöka

Kontakta arbetsterapeut eller fysioterapeut/sjukgymnast vid Hälso- och sjukvårdsenheten på telefonnummer 040-42 50 00.

Ditt ansvar när du lånar ett hjälpmedel

Du eller anhörig svarar för rengöring och underhåll, som att byta däck och slang på en rullstol. Om du upptäcker något fel på hjälpmedlet ska du kontakta arbetsterapeut eller sjukgymnast.

Återlämna hjälpmedel

När du inte längre behöver ditt hjälpmedel ska det återlämnas rengjort till

Hjälpmedelsåterlämning Perstorpsgatan 20, den röda träbyggnaden, i Vellinge. Öppet varje dag, även på helger, afton och röda dagar klockan 7.00-17.00

Om du inte är folkbokförd i kommunen

Vellinge kommun har ett avtal när det gäller hjälpmedelsförsörjning med Sodexo Hjälpmedel , telefon: 08-5788 52000. Personer som inte är folkbokförda i Vellinge kommun har möjlighet att hyra vissa hjälpmedel via dem. För övriga hjälpmedel hänvisas till hemkommun, hjälpmedelsbutiker, internet eller liknande.