Skolfrånvaro

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid problem med skolfrånvaro. Här hittar information om området och länkar till andra sidor. Du hittar också information om var du kan vända dig för att få hjälp.

Skolfrånvaro

Skolan ger möjlighet att utvecklas tillsammans med andra, både i det gemensamma skolarbetet och genom umgänget med andra elever. Om ett barn eller ungdom hittar bra kompisar i skolan kan de ge det stöd och bekräftelse som man behöver. Hur man trivs i skolan hänger ofta ihop med hur skolarbetet går. Därför behöver man som förälder att hålla sig uppdaterad om hur det går med studierna och försöka stötta om det behövs.

Om tonåringen ofta är borta från skolan påverkar det identitetsutvecklingen och de framtida livsmöjligheterna på ett negativt sätt. Skolk kan bero på allt från morgontrötthet, problem med skolarbetet, att vara mobbad, ha svårigheter i det sociala samspelet, till att tonåringen oroar sig för en förälder som har problem.

Frånvaro från skolan är en signal om att allt inte står rätt till och ska alltid tas på allvar. Man behöver dessutom vara uppmärksam på om tonåringen missbrukar alkohol eller droger eller om det förekommer kränkningar och utanförskap.

Källa till ovanstående text: Sjukvårdsupplysningen 1177

Veta mer

Sjukvårdsupplysningen 1177 om skolfrånvaro

Ungdomsmottagningen på nätet (UMO) om att inte trivas i skolan

Vellinge.se/Hjälp till barn och unga/Problem i skolan

Här kan du få hjälp

Vänd dig i första hand till den verksamhet som står överst i listan

Elevhälsan (Vellinge kommun)

Elevhälsan i Vellinge kommun är en egen enhet som servar kommunens samtliga kommunala skolor och förskolor. Den kommunala elevhälsan tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Skolsköterskor, psykologer, kuratorer samt specialpedagoger är placerade och verkar ute på skolor och förskolor. Du kommer i kontakt med elevhälsans personal via ditt barns skola.

Telefon: 040-42 50 00 (Vellinge Direkt)

Ungdomsmottagningen, Vellinge (Region Skåne)

Du som är 12 tom 22 år kan besöka Vellinges ungdomsmottagning om du behöver råd, stöd eller någon att prata med, eller du vill prata om din sexualitet eller om relationer, vill testa dig för någon sexuellt överförbar sjukdom, har frågor om din kropp, tror att du är gravid, behöver preventivmedel eller akut p-piller eller tycker att något i livet känns .
Telefon: 0410-359730