Skilsmässa

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid skilsmässa. Här hittar information om området och länkar till andra sidor, du hittar också information om var du kan vända dig för att få hjälp.

Skilsmässa

Många har föräldrar som har skilt sig eller som ska skilja sig. Meningen med en skilsmässa är att en situation som inte har varit bra ska bli bättre. Ofta blir det bra, även om det kan ta tid.

Hur det känns när ens föräldrar skiljer sig är olika. Man kan känna både oro, ilska, lättnad och sorg. Ibland kan man känna skuld över att föräldrarna skiljer sig och tänka att det är ens eget fel för att man har varit jobbig eller så. Det är aldrig sant. Det är aldrig barnens fel att föräldrarna skiljer sig och det är alltid föräldrarnas uppgift att ordna sina egna och barnens liv.

Om föräldrarna bråkar mycket under skilsmässan kan det kännas jobbigt, men det blir förhoppningsvis bättre med tiden. Om föräldrarna skiljer sig utan att man har sett att de bråkat och varit osams, kan det ibland kännas svårt att förstå varför de ändå måste skilja sig. Oavsett om det är bråkigt eller inte, kan det vara svårt att acceptera att ens föräldrar inte längre ska bo ihop. Att man kanske måste flytta, byta skola eller att behöva bestämma med vem man ska bo och när. Man kan lätt känna sig ensam med sina problem när föräldrarna är upptagna med sina egna och då är det bra att prata med någon om hur man själv har det.

Alla vuxna som jobbar med barn och unga är skyldiga att hjälpa en om man inte har det bra. Om man själv eller någon annan inte har det bra är det därför bra att prata med någon vuxen.

Källa till ovanstående text: Ungdomsmottagningen på nätet (UMO)

Veta mer

UMO om skilsmässor

1177 om skilsmässor

BRIS om skilsmässor

Vellinge.se/Gruppverksamhet för barn till separerade föräldrar

Här kan du få hjälp

Vänd dig i första hand till den verksamhet som står överst i listan

Ungdomsmottagningen, Vellinge (Region Skåne)

Vellinges ungdomsmottagning finns till för dig, från 12 år till dagen du fyller 23 år. Ditt besök hos oss kostar inget och vi har tystnadsplikt. Ingen fråga är för liten eller oviktig. Du kan tex vända dig till oss om du: behöver råd, stöd eller någon att prata med, vill testa dig för någon sexuellt överförbar sjukdom, vill prata om din sexualitet eller om relationer, behöver preventivmedel eller akut-p-piller, tror att du är gravid, tycker något i livet känns svårt. Hos oss kan du träffa barnmorska, kurator, sjuksköterska och läkare.

Telefon: 0410-35 97 30 (tidsbokning till Vellinges ungdomsmottagning sker genom växeln i Trelleborg)

Familjerättsenheten (Vellinge kommun)

Socialsekreterarna, som arbetar med området familjerätt, utreder på uppdrag av tingsrätt frågor som rör barns vårdnad, boende och umgänge. Hit kan du också vända dig för att boka tid för samarbetssamtal eller få hjälp med att upprätta juridiskt bindande avtal i dessa frågor.
Telefon: 040-42 50 00 (Vellinge Direkt)

Familjerådgivningen

Familjerådgivningen i Vellinge sker i samarbete med Trelleborgs kommun. Vi erbjuder möjlighet att samtala om relationer i par- och familjeförhållanden genom parsamtal, enskilda samtal, familjesamtal och samarbetssamtal. Vi familjerådgivare är vidareutbildade socionomer med lång yrkeserfarenhet av relationsbehandling. Vi för inga journaler och du får lov att vara anonym. Vi tar ut en avgift för besöket.

Telefon: 0410-73 32 00

Elevhälsan (Vellinge kommun)

Elevhälsan i Vellinge kommun är en egen enhet som servar kommunens samtliga kommunala skolor och förskolor. Den kommunala elevhälsan tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Skolsköterskor, psykologer, kuratorer samt specialpedagoger är placerade och verkar ute på skolor och förskolor. Du kommer i kontakt med elevhälsans personal via ditt barns skola.

Telefon: 040-42 50 00 (Vellinge Direkt)

Kontaktuppgifter till samtlig personal inom enheten Elevhälsan