Ilska och utbrott

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga vid problem med ilska och utbrott. Här hittar information om området och länkar till andra sidor, du hittar också information om var du kan vända dig för att få hjälp.

Barn som utmanar

Det finns barn som utmanar sin omgivning genom att ofta störa och kanske till och med förstöra för andra. Det är barn som ofta väcker irritation, ilska och besvikelse hos dem som finns omkring dem. Men barnens beteende är inte bara ett problem för omgivningen utan även för deras egensituation och framtid. Samtidigt som de här barnen utmanar vuxna i sin omgivning är de också mer beroende av förståelse och hjälp än andra.

När barn upprepat bryter mot de regler, normer eller förväntningar som finns i uppväxtmiljön kan man kalla beteendet eller handlingsmönstret för ett beteendeproblem.De flesta beteendeproblem definieras utifrån den sociala gemenskapensvärderingar och normer. Ett visst handlande uppfattas som ett problem i en situation (protesten mot lärarens krav i klassrummet) men inte i en annan (protesten mot den som mobbar). Det finns en risk för att barn felaktigt anses ha beteendeproblem när de uppträder på ett sätt som i stunden provocerar oss vuxna, och därför måste vi också se hur vi eller andra i omgivningen har bidragit till barnets reaktioner.

Barns svårigheter kan beskrivas och benämnas på många olika sätt. De kan beskrivas som avgränsade nedsättningar av specifika förmågor, t.ex. svårigheter med inlärning, att använda sitt språk eller att kontrollera sina impulser och känslor. De kan också beskrivas som beteendemönster som kan sammanfattas med diagnostiska benämningar, t.ex. ADHD, trotssyndrom eller uppförandestörning.

Veta mer

Sjukvårdsrådgivningen 1177 (Skåne) om Barn och unga som lätt får utbrott

Socialstyrelsens skrift Barn som utmanar (PDF-dokument, )

Vellinge.se/Föräldrautbildning COPE

Här kan du få hjälp

Vänd dig i första hand till den verksamhet som står överst i listan

BUP (Region Skåne)

Verksameheten för Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har öppenvårdsmottagning med målsättning att bota, lindra och förebygga psykiska sjukdomar och störningar hos barn och ungdomar.
Telefon 0410-558 50 

BVC - Barnavårdscentral (Region Skåne)

Barnhälsovård innebär återkommande hälsoundersökningar samt råd och stöd till föräldrar under barnets första sex år. Barnhälsovårdens övergripande mål är att främja barnens hälsa, utveckling och trygghet. Detta kan vi vara delaktiga i genom att stödja dig som förälder i ett aktivt föräldrarskap. Barnhälsovården är frivillig och helt utan kostnad.
Det finns tre mottagningar du kan välja att vända dig till:
Barnavårdscentralen i Vellinge
Telefon: 040-623 94 19
BVC Näsets läkargrupp i Höllviken
Telefon: 040-45 96 42
BVC Näsets läkargrupp i Skanör
Telefon: 040-45 92 30

Familjeteamet (Vellinge kommun)

Familjeteamet erbjuder stöd, rådgivning och behandling till familjer med barn mellan 0-20 år. På Familjeteamet arbetar socionomer och en specialpedagog med vidareutbildningar i familjeterapi. Vid behov av råd- och stödsamtal ringer du direkt till Familjeteamet. Du kan vara anonym när du ringer. Vid behov av längre, mer omfattande insatser, kontakta någon av kommunens socialsekreterare för ansökan om insats hos Familjeteamet.

Telefonnummer till familjeteamet: 040-42 50 00 (Vellinge Direkt)

Elevhälsan (Vellinge kommun)

Elevhälsan i Vellinge kommun är en egen enhet som servar kommunens samtliga kommunala skolor och förskolor. Den kommunala elevhälsan tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Skolsköterskor, psykologer, kuratorer samt specialpedagoger är placerade och verkar ute på skolor och förskolor. Du kommer i kontakt med elevhälsans personal via ditt barns skola.

Telefon: 040-42 50 00 (Vellinge Direkt)