Funktionsnedsättning

Denna sida handlar om hjälp till barn och unga med funkationsnedsättning. Här hittar information om området och länkar till andra sidor, du hittar också information om var du kan vända dig för att få hjälp.

Funktionsnedsättning

En funktionsnedsättning kan vara kroppslig och/eller psykisk. Många har osynliga funktionsnedsättningar och många har också flera funktionsnedsättningar. Barn med funktionsnedsättningar är i första hand barn med samma behov och rättigheter som alla andra barn, men kan i vissa sammanhang behöva särskilda lösningar för att kunna bli delaktiga och utvecklas. Som förälder till barn med funktionsnedsättning har man laglig rätt till stöd från samhället. De flesta insatser måste man söka själv och därför är det bra att känna till vilken typ av hjälp man har rätt till.

Vid samtidiga insatser från både hälso- och sjukvård och socialtjänst kan hjälpen enligt lag samordnas i en så kallad samordnad individuell plan, SIP.

Källa: UMO samt 1177

Veta mer

Sjukvårdsrådgivningen 1177 (Skåne) om Funktionsnedsättning

UMO om att Funka olika

Här kan du få hjälp

Elevhälsan (Vellinge kommun)

Elevhälsan i Vellinge kommun är en egen enhet som servar kommunens samtliga kommunala skolor och förskolor. Den kommunala elevhälsan tillhandahåller medicinsk, psykologisk, social och specialpedagogisk kompetens. Skolsköterskor, psykologer, kuratorer samt specialpedagoger är placerade och verkar ute på skolor och förskolor. Du kommer i kontakt med elevhälsans personal via ditt barns skola.

Telefon: 040-42 50 00 (Vellinge Direkt)

BUP (Region Skåne)

Verksamheten för Barn- och ungdomspsykiatrin (BUP) har öppenvårdsmottagning med målsättning att bota, lindra och förebygga psykiska sjukdomar och störningar hos barn och ungdomar.
Telefon 0410-558 50 

Barn- och ungdomshabiliteringen (Region Skåne)

Vi på Barn- och ungdomshabiliteringen vänder oss till dig som är under 18 år och har en varaktig funktionsnedsättning. Funktionsnedsättningen kan bero på rörelsehinder, autismspektrumtillstånd eller utvecklingsstörning. Hos oss möter du personal som kan göra bedömningar, ge råd, stöd, utbildning och behandling. Även din familj är välkommen till oss och vi ser till hela familjens behov när vi planerar habiliteringen.
Telefon: 040-33 30 00

LSS-handläggare (Vellinge kommun)

LSS-handläggarna, som arbetar inom området funktionsnedsättning och LSS, utreder behov av insatser inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade). De bedömer insatser för att stötta funktionshindrade så att de får en möjlighet att leva ett så normalt liv som möjligt. Hit kan du vända dig för att ansöka om stöttning i vardagen för den funktionshindrade, till exempel ledsagning och personlig assistans.

Telefon: 040-42 50 00 (Vellinge Direkt)