Akut hjälp till barn och unga

På denna sida hittar du information om vart du kan vända dig om du är i behov av akut hjälp.

Akut hjälp - ring 112

Om du är i en nödsituation och behöver omedelbar hjälp ska du ringa nödnumret 112. Beroende på vad det gäller så kan du få hjälp av till exempel ambulans, brandkår eller polis. Larmnumret 112, mer information på Vellinge.se

Polisen 114 14

Ring polisens telefonnummer 114 14 för ärenden som inte är akuta, till exempel om du vill göra en polisanmälan. Till 114 14 kan du ringa var du än befinner dig i landet. Du blir då kopplad till närmsta polismyndighet. Om du är utomlands och vill ringa polisen så ringer du +46 77 114 14.

Psykiatrisk akutmottagning

Behöver du eller någon i din närhet snabb psykiatrisk hjälp kan du vända dig till en psykiatrisk akutmottagning. Den psykiatriska akutmottagningen har öppet dygnet runt.

  • Du som är upp till 18 år gammal ringer på telefonnummer 040-33 17 11.
  • Vuxna, över 18 år, ringer på telefonnummer 040-33 80 00.

Sjukvårdsrådgivningen 1177

Sjukvårdsrådgivningen 1177 svarar på dina frågor, bedömer ditt behov av vård, ger dig råd och hänvisar dig till rätt vårdmottagning när så behövs. Här arbetar sjuksköterskor med hög kompetens och lång erfarenhet. Sjukvårdsrådgivningen 1177 är öppen dygnet runt.

Barnens hjälptelefon, BRIS 116 111

Till BRIS (Barnens rätt i samhället) kan du ringa om du vill prata med en vuxen. Samtalet till BRIS syns inte på telefonräkningen.

Barnperspektivet (BRIS stödverksamhet för vuxna - om barn) 0771-50 50 50

Barnperspektivet (BRIS stödverksamhet för vuxna - om barn) tar emot samtal från vuxna som behöver någon att prata med kring frågor och oro som rör barn. Samtalet kostar som ett vanligt telefonsamtal.

Brottsofferjouren 0200-21 20 19

Brottsofferjouren är en ideell förening som ger stöd till personer som utsatts för brott, blivit vittne till brott eller är anhörig eller närstående till brottsoffer. Du kan ringa brottsofferjouren och vara anonym.

Kvinnofridslinjen 020-50 50 50

Kvinnofridslinjen är en nationell stödtelefon för dig som utsatts för hot och våld eller sexuella övergrepp. Du som är anhörig eller vän kan också ringa. Kvinnofridslinjen har öppet dygnet runt och du ringer gratis oavsett var i landet du bor. Ditt samtal syns inte på telefonräkningen.

Nationella hjälplinjen 020-22 00 60

Till nationella hjälplinjen kan du ringa för att få råd och stöd om du befinner dig i en psykisk kris eller i en annan svår livssituation.

Röda Korsets jourhavande kompis

Röda Korsets jourhavande kompis är en chattfunktion för barn och unga upp till 25 år. Du hittar länken till chatten under Relaterade länkar till höger på denna sida.

Kontaktuppgifter till Vellinge kommun

Under Kontakta oss längst upp på sidan (ovanför bilden) hittar du en länk till samtliga kontaktuppgifter till Vellinge kommun.