Hemtjänst vid tillfällig vistelse

Detta gäller dig som inte är folkbokförd i Vellinge kommun. Om du idag har hemtjänst i din hemkommun och behöver dessa insatser när du vistas i vår kommun måste du via handläggare i din hemkommun i god tid ansöka om hemtjänst i Vellinge kommun.

Så här gör du som önskar hemtjänst men är skriven i annan kommun

Kontakta biståndshandläggare i din hemkommun i god tid. För att vi ska kunna planera ditt besök på bästa sätt så behöver vi få information om din vistelse minst fyra veckor innan du kommer. Detta är en nödvändig förutsättning för att vi ska kunna planera för den hjälp du behöver.

Så här gör biståndshandläggaren i hemkommunen

Handläggaren ska fyra veckor innan planerad vistelse beställa hemtjänstinsatser med blanketten Beställning av insatser vid tillfällig vistelse I Vellinge kommun som finns till höger på denna sida. Till ansökan ska även bifogas utredning och specifikation över vilka insatser som är aktuella för dig.

Om serviceinsatserna städ, tvätt och inköp är aktuella har Vellinge kommun hemtjänstval mellan flera olika utförare. Val av utförare ska då göras, information och blankett för val av utförare finns här. Hemkommunens handläggare ansvarar för att denna valblankett bifogas ifylld till ansökan.