Hjälp i hemmet

För att du ska kunna bo kvar hemma kan du få hjälp av kommunen. Du kan få trygghetslarm eller hemtjänst.

Trygghetslarm

Om du känner dig otrygg i ditt hem kan du få ett trygghetslarm.

Du kan läsa mer om trygghetslarm och hur du ansöker om det här

Hemtjänst

Med hjälp av hemtjänstinsatser ska du kunna bo kvar hemma så länge du kan och önskar. Hemtjänsten utgår från vad du själv eller tillsammans med make, maka eller sambo klarar och kompletterar med olika insatser som du behöver.

  • Serviceinsatser (städ, tvätt och inköp samt stöd vid post- och bankärenden.)
  • Personlig omvårdnad (hjälp vid matsituationer, på- och avklädning, hygien, förflyttning, stöd till aktivitet, öka känslan av trygghet.
  • Avlösning av anhöriga i hemmet
  • Dagverksamhet för personer med demenssjukdom

Du väljer vilket företag som ska hjälpa dig

Du som har hemtjänst väljer själv vem som utför insatserna bland de företag som kommunen har godkänt. Läs mer om hemtjänstval och vilka företag som kan hjälpa dig.

Ansökan

All hjälp i hemmet är behovsprövad. Det betyder att du måste ansöka om att få hjälp.

Kontakta biståndshandläggare vid omsorgsavdelningen, för en biståndsbedömning, telefon 040-42 50 00.

Du kan också ansöka om stöd via den blankett som du hittar i högermenyn.

Alla som har fyllt 83 år får hjälp

Du som fyllt 83 år har rätt att använda 8 timmars serviceinsatser varje månad utan att ansöka.

Du kan få hjälp med tvätt, städ och inköp. Du får betala för den hjälp du får.

Kontakta en biståndshandläggare för mer information.

Fixartjänsten hjälper dig som är pensionär, över 65 år och bor i Vellinge kommun med enklare uppgifter i hemmet. Syftet är att förebygga och motverka fall- eller halkolyckor.