Sjukvård och rehabilitering

Du kan få sjukvård i ditt hem när du inte kan ta dig till vårdcentral eller läkare. Du kan till exempel få hjälp med din medicin, sjukgymnastik eller inkontinensskydd.

Sjuksköterskor

Sjuksköterskor finns i tjänst dygnet runt. De kan bland annat hjälpa dig med sårvård, inkontinensskydd, injektioner och medicinering. Sjukvårdsinsatser kan även utföras av omvårdnadspersonal på uppdrag av sjuksköterska.

Arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster

I hemsjukvården arbetar också arbetsterapeuter, fysioterapeuter och sjukgymnaster. Om du inte kan lämna ditt hem för träning hos fysioterapeut, sjukgymnast och arbetsterapeut i primärvården kan du få stöd och hjälp av hemsjukvården med aktivering och träning i din bostad.

Personalen kan också hjälpa dig med prova ut hjälpmedel.

Ta kontakt med arbetsterapeuten i ditt distrikt i god tid inför en operationen om du tror att du behöver få tekniska hjälpmedel utprovade.

Avgift

För besök av kommunens sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och sjukgymnast betalar du en avgift. Här hittar du mer information om avgifter.

Ansökan

Ring 040-42 50 00 och be att få prata med sjuksköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut eller sjukgymnast. Om du har behov av stöd och hjälp i hemmet under din rehabilitering, kan du vända dig till kommunens biståndshandläggare för information.