Gifta sig, borgerlig vigsel

Borgerlig vigsel i Sverige är ett alternativ till kyrklig vigsel och länsstyrelsen utser borgerliga vigselförrättare för respektive kommun. Borgerlig vigsel är kostnadsfri.

På denna sida hittar du information om:

Vigselförrättare
Bokning
Hindersprövning
Vittnen
Plats för vigselceremonin
Vigselceremonin
Utländska medborgare
Omvandling av registrerat partnerskap
Personuppgifter
Efter vigseln

Vigselförrättare

Borgerliga vigselförrättare i Vellinge kommun:

 • Susanne Gosenius
  Tfn 073-441 97 79
 • Göran Holm
  Tfn 070-991 51 10
 • Clas Lohman
  Tfn 072-557 46 86
 • Marie Louise Arendt
  Tfn 073-107 63 64
 • Sandra Hofer
  Tfn 070-236 30 76
 • Anneli Magnuson
  Tfn 0703-64 35 64
 • Carina Wutzler
  Tfn 0709-91 52 02
 • Christer Ljungblad
  Tfn 040-45 85 85
 • Kersti Ingmar
  Tfn 040-611 60 00

Bokning

Borgerlig vigsel bokas direkt med vigselförrättaren. Frågor om borgerlig vigsel besvaras av kommunalrådsassistent Anne-Marie Cronsioe via telefon på nummer 040-42 51 22 eller via e-post anne-marie.cronsioe@vellinge.se.

Hindersprövning

Innan äktenskap kan ingås måste ni ansöka om hindersprövning. Läs mer om hindersprövning samt ladda ner blankett på Skatteverkets webbplats.

Ni bör även anmäla vilket efternamn var och en ska bära. Blankett för detta finns också på Skatteverkets webbplats.

Vigselintyget samt hindersprövningen ska skickas till vigselförrättaren i god tid före vigselceremonin.

Vittnen

Två vittnen måste närvara vid den borgerliga vigseln och det är brudparet som ansvarar för att vittnen finns. Namn och adress på dessa anges vid bokningen. Kommunen kan bistå med vittnen om vigseln äger rum i kommunhuset under arbetstid.

Plats för vigselceremonin

Brudparet bestämmer själva var de vill vigas, inom kommunens geografiska område. Bokning av Skanörs Rådhus kan göras på webben. Rådhuset finns i listan under "samlingslokaler". Läs mer om lokalbokning här. Det går också att kontakta Vellinge Direkt på tfn 040-42 50 00 eller e-post vellinge.direkt@vellinge.se . Nyckeln till Skanörs Rådhus hämtas/kvitteras ut av brudparet, enligt överenskommelse med Vellinge Direkt.

Vigseln kan även förrättas i kommunhuset. Detta bokas hos kommunalrådssekreterare Anne-Marie Cronsioe via telefon på nummer 040-42 51 22 eller via e-post anne-marie.cronsioe@vellinge.se.

Eventuell blomstersmyckning av vigsellokalen bekostas av brudparet.

Vigselceremonin

Vid ceremonin läser vigselförrättaren upp nedanstående text:

Ni vill ingå äktenskap med varandra. Äktenskapet bygger på kärlek och tillit. Genom att ingå äktenskap lovar ni att respektera och stötta varandra. Som makar är ni två självständiga individer som kan hämta styrka ur er gemenskap.

Eftersom ni har förklarat att ni vill ingå äktenskap med varandra, frågar jag:
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?
(Svar: Ja)
Vill du N.N. ta denna/denne N.N. till din hustru/man att älska henne/honom i nöd och lust?
(Svar: Ja)
(Paret kan växla ringar)
Jag förklarar er nu för äkta makar.

"När ni nu går ut i livet och åter till vardagen, så minns
den vilja till gemenskap, den kärlek till varandra och
den aktning för varandra som ni känt i denna stund och
som lett er hit."

(Texten författad av Per Anders Fogelström)
Låt mig önska er lycka och välgång i ert äktenskap!

Utländsk medborgare

För utländska medborgare gäller särskilda regler. Kontakta Skatteverket för information om vilka regler som gäller för utländska medborgare.

En del länder godkänner endast vissa vigselformer för sina medborgare. Utländska medborgare, som avser gifta sig i Sverige, bör därför ta reda på vilken vigselform hemlandet fordrar. Kontakta hemlandets ambassad för ytterligare information.

Om det blivande brudparet behöver tolk, måste de ordna det själva. Det kan till exempel vara en vän eller släkting som hjälper till. Blivande makar kan inte tolka åt varandra.

Omvandling av registrerat partnerskap till äktenskap

För att ändra ett registrerat partnerskap till äktenskap görs en anmälan hos Skatteverket. Ni kan också välja att vigas på nytt. Efter vigseln gör Ni själva en anmälan hos Skatteverket. På Skatteverkets webbplats finns mer information.

Personuppgifter

Personuppgifter behövs för att man ska kunna genomföra vigseln. Uppgifterna lämnas vidare till Skatteverket. Kommunstyrelsen är personuppgiftsansvarig och behandlar era uppgifter i enlighet med personuppgiftslagen, (PuL). Läs mer om PuL

Efter vigseln

Vigselförrättaren undertecknar vigselintyget och skickar det till Skatteverket där det registreras i folkbokföringen. Som ett minne får brudparet ett vigselbevis av vigselförrättaren.

Läs mer om äktenskapslagstiftningen