Rådet för funktionshinderfrågor

Rådet för funktionshinderfrågor består av representanter från lokala handikapporganisationer och från flera av kommunens nämnder.

Rådet ger handikapporganisationerna möjlighet att påverka den kommunala verksamheten.

Rådet för funktionshinderfrågor i Vellinge kommun

Ordinarie ledamöter

Organisation Ersättare

Carina Wutzler, ordf.

Kommunstyrelsens ordförande
Ann-Margret Ohlsson Omsorgsnämnden Caroline Cedergren
Marie-Louise Bergman Miljö- och byggnadsnämnden Mathias Karlsson
Martin von Gertten Nämnden för Gemensam Medborgarservice Lars-Åke Andersson
Boel Franzén Sveger Kommunstyrelsen
Vakant FUB Barbro Westerlund
Conny Stringheim DHR Ulf Jakobsson
Clary Everholm DHR Kaj Ekholst
Emily Horning DHR (Synskadades förening) Helen Lindell
vakant Hörselskadades riksförbund (HRF)
Etty Jönsson Astma- och allergiföreningen
Kristina Sandström Vellinge Demensförening Lillebill Rydeman
Lena Wemar Autism- och Aspergerföreningen Skåne Annika Liersch

Mötesdatum 2018

Plats meddelas senare.

möte: 26 september, kl. 14.00-16.00

möte: 21 november, kl. 14.00-16.00

För att kunna öppna protokollen behöver du gratisprogrammet Acrobat Reader. Har du inte det programmet, kan du hämta det enkelt och kostnadsfritt från Adobes hemsida.