LSS-insatser

Här hittar du information om de insatser som du kan få hjälp med enligt lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade (LSS). Du hittar också information om hur du ansöker om stöd och service.

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, LSS, ger rätt till stöd för

 • personer med utvecklingsstörning, autism eller autismliknande tillstånd
 • personer med begåvningsmässigt funktionshinder efter hjärnskada i vuxen ålder
 • personer som till följd av andra stora och varaktiga funktionshinder, som inte beror på normalt åldrande, har betydande svårigheter i den dagliga livsföringen och omfattande behov av stöd och service.

Rådgivning och personligt stöd

Region Skåne ansvarar för insatsen rådgivning och annat personligt stöd. Där kan du bland annat få någon att prata med. Stödet ges av arbetsterapeuter, logopeder, kuratorer, sjukgymnaster och psykologer.

Ansök

För mer information, kontakta LSS-handläggare eller biståndshandläggare vid Omsorgsavdelningen, telefon 040-42 50 00.
Du kan ansöka genom att använda blanketten som du hittar under Relaterade dokument i högerkolumnen.
Om du får beviljade insatser enligt LSS finns det ett antal godkända företag som som du kan välja att bli din utförare, och vissa insatser finns i kommunens egen regi.
Mer information om LSS och de olika företagen

LSS-insatser

Kommunen hjälper dig med insatser som LSS ger rätt till här på sidan hittar du information om insatser. Om du vill ha mer information i någon insats, kontakta LSS-handläggare eller biståndshandläggare vid Omsorgsavdelningen, telefon 040-42 50 00.

Personlig assistent

Har du stora stödbehov och är under 65 år kan du enligt LSS få hjälp av en personlig assistent.En personlig assistent hjälper dig i din vardag om du har svårt att äta, sköta din personliga hygien, ta av och på dig kläder och kommunicera med andra.

Om du beviljas rätt till personlig assistent får du hjälp av ett fåtal personer som är anställda för att hjälpa just dig. Kommunen, ett kooperativ eller ett privat bolag kan hjälpa till med anställning av de personliga assistenterna.
Assistenterna kan arbeta i bostaden, på arbetet, på fritiden eller i speciella fall i skolan.

Om hjälpbehovet är större än 20 timmar per vecka utbetalas assistansersättning från Försäkringskassan.

Socialstyrelsens information om personlig assistans kan du läsa på deras hemsida.

Bostad med service

Om du har en funktionsnedsättning kan du behöva få stöd i ditt hem. Du kan då bo i gruppbostad eller i en särskilt anpassad bostad. Det finns också bostad med service för barn.
I en gruppbostad ligger flera lägenheter tillsammans och det finns tillgång till gemensamma utrymmen. Varje gruppbostad har personal dygnet runt.

Vellinge kommun har tre gruppbostäder, LSS-boende:

 • Bäckahästens LSS-boende i Skanör drivs på entreprenad av Humana. I boendet finns sex lägenheter samt gemensamma utrymmen.
  Kontakta Bäckahästen på telefonnummer 040-42 56 76.
  Här kan du läsa mer om LSS-boendet Bäckahästen.
 • LSS-boendet på Nyvångsvägen 3 i Skanör ligger i samma hus som Bäckahästens gruppbostad. I gruppbostaden finns fem lägenheter ett gemensamt allrum och kök. Nyvångsvägen drivs av Vellinge kommun.
  Kontakta Nyvångsvägen på telefonnummer 040-42 59 15.
  Här kan du läsa mer om LSS-boendet Nyvångsvägen.
 • LSS-boendet på Falsterbovägen i centrala Vellinge är inrymd i en vanlig hyresfastighet. Gruppbostaden har fem lägenheter med gemensamma utrymmen för samvaro.
  Verksamheten drivs på entreprenad av Humana.
  Kontakta Falsterbovägen på telefonnummer 040-42 56 72.
  Här kan du läsa mer om LSS-boendet Falsterbovägen.
 • Storgatans LSS-boendei Vellinge tätort är en gruppbostad med sex lägenheter. Huset har ett gemensamt allrum med kök.
  Till Storgatans gruppboende hör även en lägenhet för korttidsvistelse. Den brukar användas av dem som bor hemma hos anhöriga som behöver avlösning.
  Verksamheten drivs på entreprenad av Humana.
  Kontakta Storgatan på telefonnummer 040-42 56 74.
  Här kan du läsa mer om LSS-boendet Storgatan.

Bostad med service för barn och ungdom

För vissa föräldrar till barn med funktionshinder kan den dagliga omvårdnaden bli alltför betungande. Barnet kan då bo antingen hos en annan familj, så kallat familjehem, eller i en bostad med service och stöd.

Korttidsvistelse

Korttidsvistelse är till för att ge personer med funktionsnedsättning miljöombyte samtidigt som deras anhöriga får tillfälle till avlösning.
Korttidsvistelse och avlösning kan erbjudas regelbundet, vid akuta behov under kortare eller längre tid och under dygnets alla timmar.
Korttidsvistelse utanför det egna hemmet kan ske på korttidsboende i en korttidsfamilj på läger eller liknande.

Korttidsvistelse för barn och ungdomar

Korttidsboenden för barn och ungdomar finns i Skanör. Här ordnas också fritidsverksamhet för barn över 12 år efter skolan, under lov och studiedagar.
Läs mer om Ljungklockans korttidsboende/korttidstillsyn

Korttidsvistelse för vuxna

Korttidsboende för vuxna finns på Storgatans gruppboende i Vellinge. Boendet drivs på entreprenad av Humana. Här kan du läsa mer om Storgatans boende.

Daglig verksamhet

Enligt LSS, Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade, kan du som har en funktionsnedsättning ha rätt till daglig verksamhet. Du väljer själv om kommunen eller något av de av kommunen godkända företagen ska anordna din dagliga verksamhet.
Att ha något att göra på dagarna betyder mycket. Du som är vuxen och har en utvecklingsstörning, autism eller hjärnskada som du fått i vuxen ålder har enligt LSS rätt till daglig verksamhet om du inte arbetar eller utbildar dig. Verksamheten är anpassad till dina behov och din förmåga.

Det finns också möjlighet att arbeta på företag med stöd av handledare genom Arbetscentrum (fd Arbete med stöd).

Information om daglig verksamhet enligt LSS i kommunal regi.

Information om LSS-val och de utförare som du kan välja mellan

Korttidstillsyn - ungdomar över 12 år

Barn och ungdomar över 12 år med funktionshinder som behöver tillsyn före och efter skoldagen samt under lov- och studiedagar kan ansöka om korttidstillsyn utanför det egna hemmet.
Ljungklockans korttidsboende/korttidstillsyn

Kontaktperson

Du som omfattas av LSS kan få hjälp av en kontaktperson för att få stöd och hjälp i din vardag.
Alla behöver en vän att prata och umgås med, men vi har alla olika förutsättningar att knyta sociala kontakter. Att delta i samhället , handla, roa sig och tala för sin sak är inte alltid lätt. Det kräver både förmåga att förstå och att göra sig förstådd.
Du som omfattas av LSS kan få stöd av en kontaktperson. En kontaktperson är en vanlig människa som vill vara medmänniska. Att ha en kontaktperson kostar inget.

Här kan du läsa med om insatsen Kontaktperson (PDF-dokument, 518 kB).

Avlösarservice och ledsagarservice

Avlösarservice innebär att någon avlöser dina anhöriga i hemmet. Ledsagarservice betyder att du får hjälp med att träffa andra människor, delta i samhällsaktiviteter och kulturarrangemang.

Avlösarservice

Livet för en familj med en funktionsnedsatt familjemedlem kan vara komplicerat. Anhöriga kan behöva vila, ägna sig åt andra i familjen eller sina egna intressen. Anhöriga kan då välja någon som kommer hem och löser av dem. Att få avlösning i hemmet kostar ingenting.

Ledsagarservice

Du som som omfattas av LSS men inte har personlig assistent har rätt till ledsagare.
Avsikten med ledsagarservice är att den enskilde ska få hjälp med att träffa andra människor, delta i samhällsaktiviteter och kulturarrangemang.
Ledsagarservicen är en personlig service och anpassas efter dina behov. Tjänsten kan användas för att besöka vänner, delta i fritidsaktiviteter, gå på bio eller bara för att promenera.
Ledsagarservice kostar inget. Du väljer själv företag.

Du som har avlösarservice eller ledsagarservice väljer vilket företag som ska hjälpa dig. Kommunen har godkänt företagen du kan välja mellan. Är du inte nöjd är det enkelt att byta företag.

Information om LSS-val och företagen du kan välja mellan