Riksfärdtjänst

Riksfärdtjänst beviljas till personer som har ett stort och varaktigt funktionshinder. Funktionshindret måste bedömas bestå mer än 6 månader och ska kunna styrkas med läkarintyg eller särskild utredning. Som grund för riksfärdtjänst gäller Lag om Riksfärdtjänst (1997:735). Du får resa inom Sverige från en kommun till en annan kommun.

Vem får åka med riksfärdtjänst?

Tillstånd att åka med riksfärdtjänst beviljas under förutsättning att:

  • du som reser är folkbokförd i kommunen
  • du på grund av ditt funktionshinder inte kan resa till normala reskostnader med allmänna kommunikationer eller inte kan göras utan ledsagare,
  • syftet med din resa är rekreation, fritidsverksamhet eller någon annan enskild angelägenhet,
  • resan görs med taxi, ett för ändamålet särskilt anpassat fordon (inte hyrbil eller privatbil) eller med allmänna kommunikationer tillsammans med ledsagare,
  • resan inte är en tjänsteresa till följd av ett anställningsförhållande och
  • resan inte av någon annan anledning bekostas av staten, en kommun eller et landsting.
  • Om du som söker är under 18 år görs prövningen i förhållande till andra barn i motsvarande ålder utan funktionshinder.

Du kan läsa mer om vad som gäller för riksfärdtjänst i dokumentet under Relaterade dokument till höger på denna sida.

Blanketter för att ansöka om riksfärdtjänst hittar du också till höger.